GS.UTCC จากบัณฑิตวิทยาลัย สู่ศูนย์เทรนนิ่งความรู้แบบพร้อมใช้ GS Academy ม.หอการค้าไทย พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ สร้างนักบริหารสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

            GS.UTCC จากบัณฑิตวิทยาลัย สู่ GS Academy แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทางธุรกิจและบริการ เน้นความรู้แบบพร้อมใช้ได้ทันที กับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระดมผู้ประกอบการที่สอนจากประสบการณ์อย่างแท้จริง เสริมด้วยกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในแวดวงธุรกิจ การศึกษาดูงานนอกห้องเรียน และปูพื้นฐาน Soft skills ให้ทุกคนได้มี DNA ตามแบบฉบับของ UTCC ในความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัย และมีจุดเด่นทางด้านนวัตกรรมแบบ นักคิด Design Thinker หรือการคิดเชิงออกแบบ คือกระบวนการทำความเข้าใจในปัญหาของผู้ใช้ นำเสนอทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่ที่อาจไม่เคยคิดมาก่อน ผ่านการระดมสมอง ความคิดสร้างสรรค์ และการทดสอบการใช้งาน
            
  สำหรับหลักสูตรเด่นสำหรับปีการศึกษาใหม่ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย.หอการค้าไทย กล่าวว่า ม.หอการค้าไทย มีแนวทางกระบวนการสอน ให้บริการด้านการ Reskill คือ การสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน และ Upskill คือ การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะที่เรามีให้ดีกว่าเดิม ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ คือ หัวใจสำคัญ ที่จะทำให้ตัวเราสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในยุค Digital Disruption

               การ Upskill ให้กับผู้ประกอบการ และคนทำงาน ที่มีการตอบโจทย์และทันใช้กับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยได้เปิดหลักสูตรโครงการ GS Academy เปิดสอนคอร์สระยะสั้น (คอร์ส 21 วัน) ให้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงการจัดอบรมให้แก่บริษัทต่างๆ โดยมีหลักสูตรที่โดดเด่น เช่น 21-Day Transforming You ฯลฯ
          
    และอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจอย่างมาก นั่นก็คือ โครงการ Fast Track Pre master degree ซึ่งเปิดให้นักศึกษาปริญญาตรีตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไป ทุกสถาบันการศึกษา สามารถลงเรียนเก็บเครดิตวิชาในระดับปริญญาโทควบคู่ไปด้วย ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนจบป.โทได้ภายใน 1 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโท (GS.UTCC) มีดังนี้
1. หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA
2. หลักสูตรปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต MBE  
3. หลักสูตรปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต M.Acc.  
4. หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M.  
5. หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน M.Eng.  
6. หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน M.Sc.
7. หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ M.A.Chinese for Careers
8. หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ M.A.Thai Langrage for Careers
9. หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยี DITM
10. หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด M.Com.Arts
11. หลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต M.M. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์
      

         ทางด้าน อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม คณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กล่าวต่อว่า ปีนี้ ม.หอการค้าไทย เปิดหลักสูตรใหม่ คือ “หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์”
               จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ เรามุ่งที่จะสร้างนักบริหารและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์ ที่ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยหลักสูตรมีกลุ่มวิชาเลือกครอบคลุมเกือบทุกศาสตร์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจภัตตาคาร และกลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์และธุรกิจบันเทิง
               หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 1 ปี 8 เดือน อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเพียง 198,000 บาท (แบ่งจ่าย 5 งวด) เรียนเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น โดยจะได้เรียนกับคณาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยังได้เรียนกับผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจตัวจริง นอกจากนี้ ในระหว่างการเรียนจะได้มีโอกาสศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
               ข่าวดี!! สำหรับผู้ที่สนใจเรียนในหลักสูตรต่างๆ สามารถสมัครเรียน และแจ้งโค้ด PRGSA23 เพียงเท่านี้ ท่านก็จะได้รับสิทธิ์เรียนฟรี คอร์สระยะสั้น 21 วัน (มูลค่า 500 บาท) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
               หากต้องการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทางธุรกิจการค้า และบริการ บัณฑิตวิทยาลัย ม.หอการค้าไทย ตอบโจทย์ทุกมิติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ LINE Official : @gsutcc เว็บไซต์ https://gs.utcc.ac.th หรือ โทร 02-697-6881, 095-367-5512 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ