อ.อู๊ด บางขุนพรหม เชิญชวนประกวดพระเครื่องไทยนานาชาติ ( IAF) ครั้งที่ 19

อ.อู๊ด บางขุนพรหม เชิญชวน
ประกวดพระเครื่องไทยนานาชาติ ( IAF) ครั้งที่ 19

ข่าว... เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีงานแถลงข่าวการจัดงานประกวดพระเครื่องไทยนานาชาติ ( IAF) 5 ประเทศ ที่สโมสรกองทับบก ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. โดย อ.อู๊ด บางขุนพรหม หรือ  ร.ต.อนันต์ อินทร์อ่อน นายกสหพันธ์พระเครื่องไทย (IAF) ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร 

  โดยมี พล.ต.วัชรรินทร์ สุวรรณรินทร์ อดีตเจ้ากรมทหารบก มาเป็นประธานเปิดงานประกวดพระเครื่องไทยนานาชาติ ( IAF)  ครั้งที่ 19  มีคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หลายท่านมาเป็นศักดิ์ศรีพยาน เช่น อาจารย์ชัย วัดโพธิ หรือ นายพิชัย   ชาวนา ประธานกรรมการและรองสหพันธ์พระเครื่องไทย (IAF)  , นายวิฑูรย์ สมโต รองกรรมการ (IAF),   ดร.ภาวัช รุจาฉันท์ รองคนบดี มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์ , นท.ดร.สุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์ , นาย ธนบดี นันทโพธิ กรรมการและประชาสัมพันธ์ โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ การนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่  ออกมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องได้รู้จัก หลายคนเคยได้ยินว่า พระเครื่องสายนิยม พระเครื่องสายอนุรักษ์  แต่ที่จะทำนี้คือจะผนวกสองเรื่องไว้ด้วยกัน การพิจารณาพิมพ์ มีทั้งยุคต้น ยุคกลาง ยุคปลาย  บางคนเรียนรู้ยังไม่ถึง  ส่วนที่นี่มีนักวิชาการ และบรมครู นับว่าเป็นความโชคดีของสหพันธ์ฯ 

ซึ่งการตัดสินพระเครื่องจะต้องมีความรู้ ดูกันหลาย ๆ ครั้ง  มีกลุ่มคนไทยที่ส่วนมากจะแสวงหาความเป็นมาตรฐานของพระเครื่อง มีกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยหลายกลุ่ม  ส่วนมากมาเจอที่สหพันธ์ฯ เขามีความประทับใจจากที่ไปมาจากกลุ่มต่าง ๆ แล้ว มีความชัดเจนในเรื่องการตัดสิน รู้สึกดีใจที่มีกระแสตอบรับทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่ดี ดังนั้นสหพันธ์พระเครื่องนานาชาติ ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีเครือข่ายนานาชาติมากมาย เผยแพร่พระแท้ที่มีการศึกษาร่วมกัน พยายามให้ความรู้กับนานาชาติที่ถูกต้อง  

พร้อมการันตีว่าเป็นพระแท้ให้ โดยออกใบรับรองการันตี   โดย อ.อู๊ด บางขุนพรหม  และ สำหรับ ผู้ที่สนใจจะส่งพระเข้าประกวดชิงถ้วยรางวัลนานาชาติ IAF นั้น  ติดต่อมาได้ที่ 083 117-0245  ( อ.อู๊ด บางขุนพรหม )