เชิญชวนทำบุญ ช่วยเหลือคนพิการ สถานสงเคราะห์ เดือนมหามงคล

เชิญชวนทำบุญ ช่วยเหลือคนพิการ สถานสงเคราะห์ เดือนมหามงคล
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เชิญชวนผู้ใจบุญร่วมสงเคราะห์ บริจาค วัตถุดิบ-อาหารแก่คนพิการซํ้าซ้อน เกือบ 400 คน เดือนมหามงคล เพื่อความสุข สำหรับคนด้อยโอกาสตลอดชีวิต
นางฐณิฏฐา จันทนฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ด้วยงบประมาณ 57 บาทต่อ 3 มื้อ ทำให้คนพิการซํ้าซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่พิการทางการเคลื่อนไหว ไม่มีโอกาสรับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพเท่าที่ควร เนื่องจากมีงบฯจำกัด จึงอยากเชิญชวน ผู้ใจบุญ หน่วยงานเอกชน -สมาคมฯ ฯลฯ ช่วยกันร่วมกิจกรรม "เสริมสร้างความสุข" ให้กับเพื่อนมวลมนุษย์คนพิการด้อยโอกาส ด้วยการช่วยเป็นเจ้าภาพ บริจาคอาหาร -วัตถุดิบ -โจ้กกระป๋อง ฯลฯ อันเป็นกุศลผลบุญยิ่งใหญ่ ในเดือนมหามงคลนี้ด้วย ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงเรียนชวนเชิญมาดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น