บอกต่อบุญใหญ่ ทอดกฐินสามัคคี ๑ ปี มีครั้งเดียว

ขอเรียนเชิญ สาธุชนกัลยาณมิตรร่วมทอดผ้าพระกฐินประธาน เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 ณ วัดโคกสะแบง ตำบล ท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
#ครอบครัวสุวรรณทิพย์
#บอกต่อบุญใหญ่ #ทอดกฐินสามัคคี ๑ ปี มีครั้งเดียว