BURAPHA ARTS EXHIBITION 2023 กลับมาสร้างสรรค์ สุนทรีย์และแรงบันดาลใจ

จากนิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 5 บางคราว…ที่แสนคิดถึง หรือ Moments of Fond Remiscencence  ระหว่าง 9-27 สิงหาคม 2566ณ อาคาร 6 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กทม. 
       

โดยพิธีเปิดงาน นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย คุณดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า,รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา,รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ รศ.ดร.ภาณุ สรวยสุวรรณ หัวหน้าโครงการฯ
     

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีที่ได้มาเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 5 ซึ่งตั้งชื่อภาษาไทยแสนโรแมนติกว่า บางคราว…ที่แสนหวาน และภาษาอังกฤษเก๋ไก๋ว่า Moments of Fond Remiscencence และอยากให้ชีวิตเป็นศิลปะเป็นชีวิตที่ควรมีในหมู่คนไทยและคนทั้งโลก เพราะคนเราไม่ควรจะทำอะไรซ้ำๆ และเป็นเหตุเป็นผลเท่านั้น ควรจะมีเวลาชื่นชมกับความงามของศิลปะด้วย เพราะศิลปะสร้างชีวิตสร้างวิถีการทำงาน
    

ได้รับทราบว่า มีผู้สนใจมาเรียนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคนจีนนิยมมาเรียนการบริหารจัดการศิลปกรรม ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แสดงให้เห็นว่า คนไทยเก่งทางด้านศิลปะ และคนไทยมีศิลปะในหัวใจ ทำให้เรียนรู้ได้เร็ว จึงน่าจะมีการเปิดวิชาทางด้านศิลปะและสุนทรีย์ให้มากขึ้น ซึ่งก็น่ายินดีที่ ทางคณะศิลปกรรม ของ มหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้เปิดคณะการดนตรีขึ้นอีกคณะด้วย วันนี้จึงถือโอกาสมาให้กำลังใจ ขอให้การจัดงานประสบความสำเร็จ มีคนมาชมงานกันมากๆ และจัดกันทุกปี ขอให้มหาวิทยาลัยบูรพา ประสบความสำเร็จในการสร้างความสุนทรีย์ และให้ถือเป็นงานของเราที่จะช่วยกันทำให้สังคมไทยได้ซาบซึ้งกับศิลปะสืบไป
      
รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ผลิตบัณฑิตทางศิลปกรรมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมและบริการชุมชนด้วยความรู้ทางศิลปะมาอย่างต่อเนื่องและในพันธกิจทั้งหมด ล้วนเป็นผลลัพธ์ความสำเร็จจากบุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร์ทั้งคณาจารย์และผู้ให้การสนับสนุน ผลงานสร้างสรรค์ที่ออกมาล้วนแสดงถึงความสามารถที่หลากหลาย ทั้งในด้านทัศนศิลป์และงานออกแบบ ทางคณะฯ จึงได้รวบรวมผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากบุคลากรในคณะนำมาจัดแสดงในชื่อ กิจกรรมว่า ศิลปกรรมบูรพาครั้งที่ 5 โดยจะมีการจัดแสดงผลงาน ระหว่าง 9-27 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 6 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
     

รศ.ดร.ภาณุ สรวยสุวรรณ หัวหน้าโครงการนิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 5 กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงศักยภาพของบุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้อย่างแพร่หลายต่อไป
    
ในปีนี้ใช้หัวข้อนิทรรศการว่า บางคราว…ที่แสนคิดถึง หรือ   Moments of Fond Reminiscence เพื่อสื่อความหมายถึงการกลับมาแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของนิทรรศการศิลปบูรพาอีกครั้ง หลังจากต้องเว้นการจัดงานไปในช่วงวิกฤติโควิด-19 
    
โดยจะถ่ายทอดช่วงเวลา ความทรงจำในห้วงมโนสำนึกจากภาพจดจำเก่าๆ ประสบการณ์ ความคำนึงถึงไม่ว่าจะดีหรือร้าย ความคิดถึงเป็นลักษณะความทรงจำชนิดหนึ่งที่ให้ความหมายอย่างตรงไปตรงมา และเป็นตัวนำพาไปสู่ชุดความทรงจำต่าง ๆได้อย่างหลากหลายไม่เหมือนกัน
      
นิทรรศการศิลปกรรม บางคราว…ที่แสนคิดถึง จึงเป็นการรวบรวมร่องรอยของความคิดของศิลปินหลายคนที่ระลึกถึงสิ่งๆ หนึ่งที่อยู่ในความจดจำ และประกอบกันขึ้นมาเป็นความคิดของศิลปินท่านนั้น ผ่านผลงานศิลปกรรม ซึ่งจะมีทั้งงานศิลปะจากปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อม ภาพของสังคมที่ร้องเรียกหาความเท่าเทียม ธรรมชาติที่งดงาม ปรัชญา ความเชื่อทางศาสนา สัตว์เลี้ยงตัวโปรด แม้แต่ภาพความรู้สึกอารมณ์จากภาวะจดจำภายในของศิลปิน ความรัก ความชื่นชมและโหยหา ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นห้วงคำนึงหนึ่งที่ศิลปินคิดถึงอย่างสุดแสนจนอยากชวนให้ผู้ชม เกิดสภาวะ บางคราว…ที่แสนคิดถึง ไปด้วยกัน
    

ก่อนเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ มีการจัดเสวนาวิจัยสร้างสรรค์ ในหัวข้อที่น่าสนใจ ผลงานจากศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา อาทิ สุนทรีภาพชุมชน : ภาพจริงภาพแทน ภาพจำจากนิเวศวัฒนธรรมชายฝั่งและความทรงจำทุ่งตึก โดย ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองดี จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ปฎิบัติการศิลปะแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการวิเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยสิงขรเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมร่วมทางภราดรภาพในอาณาบริเวณด่านสิงขร โดย อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ชะลอสันติสกุล จากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ สุนทรียภาพของมรดกวัฒนธรรมผ้าทอจ้วงจิ่น การสืบทอดฟื้นฟูและออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายลวดลายจ้วงจิ่น โดย Professor Dr.Zhang Yuhua จาก มหาวิทยาลัยนานนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนการจัดแสดง ระบำผ้าทอบ้านปึก จากนิสิตคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
     
ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 5 บางคราว…ที่แสนคิดถึง ได้ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า กทม ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 สิงหาคม 2566 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ