SME สมุทรปราการ แห่สมัครร่วม “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” คับคั่ง เชื่อมั่น สสว. ช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจเติบโตสู่สากล

               สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ จังหวัดสมุทรปราการ และพันธมิตร จัดกิจกรรมรับสมัครผู้ประกอบการ SME ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการเลือกใช้บริการบนระบบ BDS ภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566” ใต้แคมเปญ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2”

 จัดเต็มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการการส่งเสริม และสนับสนุนของโครงการ มี SME เข้าร่วมงานคับคั่ง หวังได้รับความสนับสนุนจาก สสว. ช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจได้มาตรฐานเติบโตสู่สากล

               ภายในงานเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมคริสตัล ศรีวารี สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติจาก นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว), นำทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สสว. ให้การต้อนรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม และสมัครขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการรับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจจำนวนมาก

               นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สสว. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบ BDS หรือ “SME ปัง ตังได้คืน” ปี 2565 เพื่อให้ MSME ได้รับการพัฒนาธุรกิจของตน ในรูปแบบที่สามารถเลือกรับบริการที่ตรงตามความต้องการของตน ภายในหน่วยให้บริการต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน สำหรับปี 2566 นี้ สสว. ได้สานต่อแคมเปญ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” โดยมีการปรับรูปแบบการดำเนินการให้สะดวกขึ้น หลากหลายขึ้น และมุ่งเป้ามากขึ้น มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานในทุกธุรกิจให้เทียบเท่าสากล เพื่อธุรกิจจะเข้มแข็ง พร้อมหนุนเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง เติบโต มั่นคง อย่างยั่งยืนต่อไป”

               รอง ผอ.สสว. กล่าวต่อไปว่า ปี 2566 นี้ ได้เน้นการให้บริการเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้กับผู้ประกอบการผ่าน 5 หมวด ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ, การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ, การพัฒนาและบริหารธุรกิจ, การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและตลาด การพัฒนาสู่ตลาดต่างประเทศ และเตรียมการขยายบริการด้านการพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

               ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เป็นต้นว่า การแนะนำรายละเอียดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS การรับสมัครผู้ประกอบการ SME เพื่อขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจบนระบบ BDS การประชาสัมพันธ์บริการบนระบบ BDS โดยผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) หรือหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา SME D Bank สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องมาตรฐานที่ควรรู้ สำหรับ SME ตลอดจนคลินิกให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน สำหรับ SME

               สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ และทั่วประเทศ ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แต่สนใจจะสมัครรับความสนับสนุนจากโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-298-3051 หรือ 085-836-6963 และ https://bds.sme.go.th/