มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง - ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย” ลงพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพฯ บรรเทาทุกข์ในยุคสังคมผู้สูงวัยในไทย

.วันนี้ (วันที่ 8 มิถุนายน 2566)  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดพิธีเปิดโครงการ ป่อเต็กตึ๊ง ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย ลงพื้นที่แจกจ่าย "ถุงปันสุข ป่อเต็กตึ๊ง" บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่าชุดละ 1,000 บาท ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา นม ขนม สบู่ ผงซักฟอก และผ้าขนหนู  พร้อมมอบเงินสด จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในชุมชน 50 เขตกรุงเทพมหานคร  รวมจำนวน 2,500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า ด้วยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานสาธารณกุศลทั้งงานสังคมสงเคราะห์และงานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ บำบัดทุกข์ สร้างสุขให้สังคมไทยมากว่า 113 ปี มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ ทุกข์สุข ของผู้สูงอายุยากไร้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก ขาดผู้ดูแล ขาดปัจจัยหลักในการดำรงชีพ 
.
สำหรับโครงการดังกล่าว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ริเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดลงพื้นที่ครบถ้วนทั้ง 50 เขต ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ที่จะถึงนี้
.

ตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”
.
ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

## มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#สายด่วนและแอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

ไม่มีความคิดเห็น