กทพ. จัดพิธีมอบรางวัล โครงการ EXAT Viral Clip Contest 2023 ภายใต้แนวคิด “Special Life Special Way ชีวิตพิเศษ เส้นทางพิเศษ

กทพ. จัดพิธีมอบรางวัล โครงการ EXAT  Viral  Clip Contest 2023  ภายใต้แนวคิด “Special Life Special Way  ชีวิตพิเศษ  เส้นทางพิเศษ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริหารงานภายใต้กรอบแนวคิด “SMART”  และพันธกิจที่สำคัญในการเป็น “องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี” การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าคิดค้น ต่อยอด โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างในหลากหลายแคมเปญ  โดยได้จัดกิจกรรมล่าสุด โครงการ EXAT  Viral  Clip Contest 2023 เปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ส่งคลิปเข้าประกวด ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำไอเดียใหม่ๆไปต่อยอดเพื่อทำให้การสื่อสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทันสมัย ทั่วถึงและเท่าเทียม
   
         
    นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการผ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิต นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการ EXAT  Viral  Clip Contest 2023 รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ EXAT Viral  Clip Contest 2023 นี้ จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ร่วมเข้าประกวดและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้บริการทางพิเศษมากขึ้น โอกาสนี้ผมขอให้คำมั่นว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะมุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการพร้อมเสริมสร้างนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สมกับการเป็นองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Innovation for Better Drive & Better Life เพื่อตอบแทนสมนาคุณให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งเป็นลูกค้าคนสำคัญต่อไป 
          
    นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ EXAT Viral Clip Contest 2023 มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนิสิต นักศึกษา และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพผ่านการเล่าเรื่องราวเกี่ยวการทางพิเศษฯ รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์ต่อยอดจากคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัล ในการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่สำคัญคือการต่อยอดไอเดียที่ได้รับรางวัลเพื่อนำไปพัฒนาคลิปวิดีโอให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
"เราเชื่อว่า การเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพคือหนึ่งโอกาสในการพัฒนาและเสริมทักษะในด้านต่าง ๆให้กับน้อง ๆนิสิตมีความรู้ความสามารถอย่างรอบด้าน นำเทคโนโลยีมาผนวกใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อการสื่อสารที่เป็นประโยชน์จะสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโตต่อไปอย่างเท่าทันในโลกในอนาคต ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายของการทางพิเศษฯ ในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น "องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"  นายดำเกิง กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผลการประกวดในโครงการ EXAT  Viral  Clip Contest 2023 มีดังนี้

รางวัล ชมเชย ได้แก่ ทีมไข่ม้วน (มศว.), ทีมอิ๊วชอบกินยำ (ม.ศรีปทุม), ทีมชีวิตดีๆ กับ EASY PASS (มศว.), ทีมบาร์บี้ลอนลี่แอนด์เฟรนด์, ทีม 101 (มรธ.), เลียบด่วน/สะพานใหม่/พัฒนาการ/อ่อนนุช/พระราม2 (มศว.), นางฟ้าและเทวดา (มศว.) ทุนการศึกษาทีมละ 2,000 บาท
               รางวัลป๊อบปูล่าร์ โหวต ได้แก่ ทีม DITTO FILM (ม.ศรีปทุม)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม DITTO FILM (ม.ศรีปทุม) ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม ทางพิเศษกับคนพิเศษ (มศว.) ทุนการศึกษา 15,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ThreeNity222 (ม.ศรีปทุม) ทุนการศึกษา 30,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น