เยี่ยมชมบูธ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่บูธ innovative house ในงาน Thai Fex Anuga Asia 2023

 และร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการ SME ที่ได้นำผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยออกสู่ตลาด และผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ตลอดจนส่งเสริมในการผลักดันสินค้าให้สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ค่ะ