หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน เยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทหารบก

        
เมื่อวันที่ 24 พ.ค.66 พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน พร้อมด้วย พล.ต.วุฒิศักดิ์ กุลภักดี รอง หน.คณะฯ และพล.ต.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม ที่ปรึกษาคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทหารบก ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 ดังนี้ เวลา 09.00 น.  เข้าพบ พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี  รองผบ.มทบ.16 

และตรวจความพร้อมหน่วย ร้อย ชป. มทบ.16 และเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถยนต์เพื่อออกไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง  จ.ราชบุรี
ต่อมาเวลา13.30 น. เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.มานิต ศิริรัตนากูล รอง จก.กช. 
หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. เข้าพบ พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์  
รอง ผบ.พล.ช.เพื่อตรวจความพร้อมหน่วย ร้อย บรรเทาสาธารณภัย ทบ. อ.เมือง จว.ราชบุรี

 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง  ข้อเสนอแนะด้านบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยรวมถึงการใช้ยุทโธปกรณ์คุ้มค่าและบูรณการร่วมกับทุกภาคส่วน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก