ชาว กปน.แห่มอบกุหลาบให้กำลังใจ ผู้ว่ามานิต ปานเอมหนุนเดินหน้าลงนามโรงน้ำมหาสวัสดิ์ กปภ.ออกหนังสือเอื้อ”วงษ์สยาม” ใส่ข้อความที่ไม่ปรากฎในสัญญา “น้ำไม่มีใช้ ใครรับผิดชอบ”

ชาว กปน.แห่มอบกุหลาบให้กำลังใจ ผู้ว่ามานิต ปานเอม
หนุนเดินหน้าลงนามโรงน้ำมหาสวัสดิ์ กปภ.ออกหนังสือเอื้อ”วงษ์สยาม” ใส่ข้อความที่ไม่ปรากฎในสัญญา “น้ำไม่มีใช้ ใครรับผิดชอบ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.00 น.ของวันนี้ ( 3 ก.ย.66 ) ที่บริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวงหรือ กปน. ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ได้มี ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ นายชัยยุทธ์ หอมวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง (สร.กปนพร้อมตัวแทนสหภาพ จำนวนมาก รวมตัวกันเพื่อให้กำลังใจ พร้อมมอบดอกกุหลาบ ให้แก่ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง 

นอกจากนี้ ยังมีการติดป้ายไวนิลเป็นจำนวนมาก ครอบคลุมทั่วพื้นที่สำนักงานใหญ่ โดยมีข้อความว่า “ น้ำไม่มีใช้ ใครรับผิดชอบ "สร.กปน สนับสนุนผู้ว่าฯ เดินหน้ามหาสวัสดิ์” ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงาน กปน. รวมถึงประชาชนที่มาติดต่องาน และที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก   

หนึ่งในตัวแทนพนักงาน กปน. กล่าวว่า การรวมตัวของพนักงานทุกระดับในวันนี้ เพราะต้องการให้กำลังใจกับผู้ว่ามานิต ปานเอม ในการทำเรื่องที่ถูกต้อง กล้าที่จะใช้ความเด็ดขาด  และยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก จากยึดผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาโครงการประกวดราคาก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ประกาศให้มีผู้ชนะการเสนอราคา ภายใต้หลักพิจารณาข้อเสนอที่ยังประโยชน์ต่อหน่วยงาน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมากกว่า “ของถูก”

 เพราะคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบตามมาตรา 65 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 55(1) หรือ (2) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วยตามมาตรา 65(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการและมาตรา 65(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นเกณฑ์ราคา และพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบ อีกทั้งการทีมีบริษัทยื่นอุทธรณ์นั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดด้วยว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด และหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยการประปาส่วนภูมิภาคก็มีข้อสงสัยว่าออกมาได้อย่างไร เพราะไม่เคยมีการรับรองแบบนี้มาก่อน
“ อีกสิ่งที่พนักงานอยากให้ผู้ว่ามานิต ได้ดำเนินการให้เรียบร้อยคือ การลงนาม เพื่อเริ่มงานตามโครงการฯทันที ตรงนี้พนักงาน กปน. ไม่ได้มองว่า บริษัทเอกชนได้ประโยชน์จากการประมูลงานได้ แต่เรามองที่ประโยชน์ของประชาชนมากกว่า เพราะวันนี้ น้ำประปาที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบนั้น ยังขาดอีกถึงวันละ 300,000 ลบ.ม. นี่คือเรื่องสำคัญมากกว่า เพราะหากปล่อยให้ทุกอย่างยืดเยื้อไปตามที่บริษัทที่ประมูลไม่ได้และยื่นอุทธรณ์ ต้องการ คงต้องกลับมาถามว่า ไม่มีน้ำใช้ แล้วใครจะรับผิดชอบ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้ว่ามานิต ปานเอม  ต้องเป็นผู้นำทำให้โครงการฯนี้ได้เริ่ม และสำเร็จตามเป้าหมายให้ได้โดยไว” ตัวแทนพนักงาน กล่าว
อนึ่ง ภายหลังจากการมอบดอกไม้ให้กำลังใจ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการประปานครหลวงแล้ว นายชัยยุทธ์ หอมวงศ์ ประธาน สร.กปน พร้อมดวยตัวแทนสมาชิก สร.กปน. ได้มีการเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีการตรวจสอบการออกหนังสือรับผลงานให้กับบริษัทวงศ์สยามก่อสร้าง จำกัด ที่ใช้ยื่นประกอบการรประมูลว่า มีขั้นตอนการออกหนังสือที่ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น