ประพฤติ ฉัตรประภาชัย ว่าที่ผู้สมัคร สส. กทม.พรรคประชาธิปัตย์ คนรุ่่นใหม่ คิดแล้ว ทำเลยมาพร้อมนโยบาย ทำได้ไว ทำได้จริง ขอเป็นส่วนหนึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลง

ประพฤติ ฉัตรประภาชัย ว่าที่ผู้สมัคร สส. กทม.พรรคประชาธิปัตย์ คนรุ่่นใหม่ คิดแล้ว ทำเลย
มาพร้อมนโยบาย ทำได้ไว ทำได้จริง ขอเป็นส่วนหนึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลง
 

สำหรับหนึ่งในผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร หนึ่งคนที่น่าสนใจและน่าจับตามองก็คือ  “ประพฤติ ฉัตรประภาชัย” ผู้สมัคร ส.ส. เขต 14 บางกะปิ-วังทองหลาง (เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) กรุงเทพฯ นักการเมืองรุ่นใหม่คนนี้ เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์แบบอัดแน่น ไม่ว่าจะทางด้านกฎหมาย ด้านการบริหาร เพราะเคยผ่านงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน มากว่า 15 ปี

โดย“ประพฤติ ฉัตรประภาชัย”หรือที่เรียกกัน "อาจารย์อุ๋ย”นับว่าเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ ที่น่าสนใจของพรรคฯ เป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ ที่มีดีกรีการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และนิติศาสตรมหาบัณฑิตจาก Cornell Law School และ Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา และเคยได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นไปทำวิจัยด้านกฎหมายหมายที่ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น และหลังจากที่จบการศึกษาก็ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์สอนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบรรยายให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอีกหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ ฯลฯ  รวมถึงรับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษากฎหมายและ อนุกรรมการในระดับนโยบายให้กับหน่วยงานหลายอีกแห่ง เช่น กสทช. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แพทยสภา องค์การอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย ฯลฯ 

รวมทั้งเคยเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนนครรัฐวาติกันไปประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติอีกด้วย ปัจจุบันนั่งเป็นประธานกรรมการบริษัท Praphrut & Partners จำกัด ซึ่งเป็น consulting firm ด้านกฎหมาย รับผิดชอบงานด้านกฎหมายให้กับหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง เช่น เซ็นทรัล, โรบินสัน, Tops, Matsumoto Kiyoshi ฯลฯ 

สำหรับบทบาทในฐานะนักการเมืองนั้น ถือเป็นบทบาทใหม่ของ อ. ประพฤติ แต่แม้จะเป็นสนามใหม่ ก็ไม่เป็นอุปสรรค เพราะมาพร้อมด้วยความตั้งใจ จริงใจ ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกเล่าเรียนในต่างประเทศและจากการทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาพัฒนาพื้นที่บางกะปิ-วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ 
อาจารย์ประพฤติ ฉัตรประภาชัย เปิดเผยว่า การลงสนามการเลือกตั้งในครั้งนี้ แม้ว่าจะเป็นบทบาทใหม่ของตน แต่ก็ขอยืนยันว่าตนพร้อมจะทำงานให้กับประชาชนทุกคน โดยชู 5 นโยบายเด่น ดังนี้
1. ออกกฎหมายอากาศสะอาด หรือ Clean Air Act ซึ่งจะบูรณาการกลไกทางกฎหมายของทุกหน่วยงานเพื่อจัดการกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเร็วที่สุด นำโดย ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ดร. เอ้) 
2. สร้างคน สร้างชาติ ด้วยการศึกษา นอกจากนโยบายเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรีในสาขาที่ขาดแคลนแล้ว จะต่อยอดไปถึงการศึกษาตลอดชีวิต ผลักดันให้มีศูนย์การเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจจะเข้ามาฝึกทบทวนหรือยกระดับทักษะอาชีพ โดยใช้คนในชุมชนที่เชี่ยวชาญเป็นผู้อบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
3. ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนที่มีอัตลักษณ์ความเป็นพหุวัฒนธรรมของเขตบางกะปิ-วังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่ประกอบด้วยหลายวัฒนธรรม เช่น มุสลิม ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน คนไทยเชื้อสายจีน ฯลฯ และต่อยอดไปสู่ระดับโลกด้วยนโยบายผลักดัน Soft Power ของพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย มาดามเดียร์ วทันยา บุนนาค 
4. ผลักดันให้รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกที่สร้างเสร็จแล้วเดินรถได้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไปจากการก่อสร้างเป็นเวลาถึง 5 ปี และจากปัญหาโควิด 19  
5. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับ Cyber Bullying เพราะในขณะนี้ต้องใช้ประมวลกฎหมายอาญากับ พรบ.คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งยังมีช่องโหว่ในการจัดการกับผู้กระทำผิด แต่มีข้อแนะนำว่าเมื่อเกิดเหตุการถูกล่วงละเมิดทางโลกออนไลน์ ผู้ถูกละเมิดต้องมีสติรับรู้ ไม่จมดิ่งกับความรู้สึกลบ ต้องแคปหน้าจอ URL นำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน หรือสำนักงานตำรวจไซเบอร์ซี่งมีอำนาจครอบคลุมทั่วประเทศ ที่สำคัญคือป้องกันตัวเอง เริ่มต้นที่ตัวเอง รู้เท่าทัน
"เมื่อคนอื่นเบื่อการเมือง เขาเลือกที่จะไม่สนใจ แต่เมื่อผมเบื่อการเมือง ผมเลือกที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงมัน”  อาจารย์ประพฤติกล่าว
#บางกะปิ/วังทองหลางต้องเบอร์ 1 #เลือกพรรคประชาธิปัตย์กา26 #สร้างเงินสร้างคนสร้างชาติ #ทำได้ไวทำได้จริง #พรรคประชาธิปัตย์ #DemocratPartyTH