"ลิชิ กรุ๊ป" มอบข้าวสาร 250 ถุง บะหมี๋เกี๊ยว 720 กล่อง ให้บ้านกึ่งวิถึหญิง จังหวัดปทุมธานี ...

"ลิชิ กรุ๊ป" มอบข้าวสาร 250 ถุง บะหมี๋เกี๊ยว 720 กล่อง ให้บ้านกึ่งวิถึหญิง จังหวัดปทุมธานี ...

มิสเตอร์ ลี่ หลิงไฮ (Mr. LI Ling Hai) ประธานบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ลิชิ กรุ๊ป ไชน่า ไทยทัวร์ และ บริษัทในเครือฯมอบข้าวสาร,อาหารแห้งให้บ้านกึ่งวิถึหญิง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่บ้านกึ่งวิถึหญิง จังหวัดปทุมธานีมิสเตอร์ ลี่ หลิงไฮ (Mr. LI Ling Hai) ประธานบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ลิชิ กรุ๊ป ไชน่า ไทยทัวร์ และ บริษัทในเครือฯ 
เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ บ้านกึ่งวิถึหญิง จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้ได้มอบข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 250 ถุง บะหมี๋เกี๊ยวจำนวน 720 กล่อง 


สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี สามารถติดต่อเพื่อขอสนับสนุนได้โดยตรงกับบ้านกึ่งวิถี (หญิง) ทั้งอุปกรณ์, อาหาร หรือทุนทรัพย์ได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 133 หมู่ 2 ถนน รังสิต - นครนายก ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110