แคนดิเดตนายกเพื่อชาติ ประกาศชัด พร้อมชิงเก้าอี้นายก พาประเทศเดินหน้าต่อ

แคนดิเดตนายกเพื่อชาติ  ประกาศชัด พร้อมชิงเก้าอี้นายก พาประเทศเดินหน้าต่อ

วันนี้คนไทยจำนวนมากต้องบ้านแตกสาแหรกขาด ต้องทิ้งครอบครัวมาทำงานหาเงินในเมืองใหญ่ บางครอบครัวมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเข้ามา ซึ่งต้นตอของเรื่องนี้เป็นเพราะเราออกแบบประเทศผิดมาตลอด ทั้งที่ประเทศของเรามีคุณสมบัติที่ดีสำหรับทำการเกษตร ซึ่งคือหัวใจของการผลิตพืชผลทางการเกษตร แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเรา ต้องเรียกว่า“ใกล้เกลือกินด่าง” เพราะไม่ได้สนใจหรือใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เลยทั้งที่เป็นของดีมีประโยชน์มีคุณค่าแต่เรากลับไปมุ่งหน้าทำอุตสาหกรรมตามแนวคิดฝรั่งละเลยเกษตรกรรมทำให้เกษตรกรไทยยากจนลงเรื่อยๆและถูกดึงเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมกลายเป็นแรงงานขั้นต่ำ คนไทยกลายเป็นหาเช้ากินค่ำใช้แรงงานแลกเงินเพื่อมาใช้ดำรงชีวิต

ดังนั้นพรรคเพื่อชาติจะออกแบบประเทศนี้ใหม่ทั้งหมด  เริ่มจากปฏิวัติการเกษตรไทยเพื่อทวงจุดแข็งคืนมา โดยเริ่มจากการบริหารจัดการน้ำเราจะต้องเก็บน้ำฝนไว้ให้ได้มากที่สุด จะใช้วิถีธรรมชาติผันน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ขุดและคั่นพื้นที่จำเป็นเพื่อเก็บน้ำฝน
และพรรคเพื่อชาติยังมีนโยบายเกษตรพลัส ที่จะนำวิถีเกษตรมาผสมกับการท่อง เที่ยว การกีฬา และ การเพิ่มมูลค่า เช่น การทำไร่นาให้เป็นที่ท่องเที่ยว สร้างหน่วยผลิตระดับชุมชน ให้เกิดการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าและบริการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำให้มีรายได้เพิ่มทั้งปี นอกเหนือจากรายได้การเกษตร 

ส่วนระบบสหกรณ์ก็ต้องถูกปฏิวัติใหม่ สหกรณ์ต้องเป็นที่พึ่งของคนจนไม่ใช่สถานที่ปล่อยเงินกู้ เช่นเดียวกับเรื่องปุ๋ยราคาแพงที่พักเพื่อชาติมีแนวคิดจะผลิตปุ๋ยเองในประเทศ มีเครื่องจักรการเกษตรให้ทุกตำบล มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ประจำหมู่บ้านให้เกษตรกรได้หยิบยืมไม่ต้องเสียเงินซื้อเมล็ดพันธุ์อีกต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้จะลดต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกร
 
ส่วนในด้านการต่างประเทศ 
นโยบายการต่างประเทศของไทยยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลัก จากนี้ไปคำว่าอธิปไตยของชาติจะไม่ถูกผูกติดกับดินแดนเพียงอย่างเดียว แต่จะผูกติดกับคนไทยทุกคน เราจะต้องปกป้องคนไทยให้เหมือนปกป้องชาติของเรา  เพราะ ชาติ คือ ประชาชน  ทิศทางนโยบายต่างประเทศของไทย จะมุ่งเป้าไปที่การหาเงินเข้า ประเทศผ่าน 4 เสาสำคัญ คือ การเกษตร SME การท่องเที่ยว  creative economy  

ส่วนด้านการศึกษาพรรคเพื่อชาติให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นจากนี้ไป คนไทยต้องมีที่เรียนหนังสือที่ดี มีการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีการพัฒนาทั้งการเรียนสายสามัญและสายอาชีพ ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อให้คนไทย “คิดเป็นทำเป็น” มีโอกาสในชีวิตที่เท่าเทียมกัน แรงงานไทยจากนี้ไปจะกลาย เป็นแรงงานที่มีทักษะ มีคุณภาพ ประเทศไทยจะไม่ส่งออกแรงงานอีกต่อไปแล้ว

และเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมของคนในสังคม ตัดวงจรการผูกขาดอำนาจ เอื้อประโยชน์นายทุน
พรรคเพื่อชาติจะเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปิดประตูรัฐประหารให้ได้ รัฐบาลที่มาจากความเห็นชอบของประชาชน คนไทยทุกคน ต้องได้ใช้ชีวิตอย่างเสมอภาคกัน และพรรคเพื่อชาติจะทำให้ประเทศของเราเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในชาติ(นี้)ให้ได้ 
นี่คือภารกิจของชีวิต นี่คือภารกิจเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน นี่คือ 
ภารกิจเพื่อชาติ 

วันนี้พรรคเพื่อชาติพร้อมแล้ว และหลังจากนี้เราจะเดินหน้าเต็มที่เพื่อเข้าสู่การเลือกตั้ง เพื่อคว้าเก้าอี้ ส.ส. ให้ได้มากที่สุด และพร้อมที่จะลงชิง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลือกเพื่อชาติ เพื่อสลายทุนผูกขาดและเผด็จการที่กินรวบประเทศ เลือกเพื่อชาติ เพื่อกำจัดความเหลื่อมล้ำและความอยุติธรรม เลือกเพื่อชาติ เพื่อประเทศไทยดีกว่าเดิม เพื่อชาติ(นี้) ไม่ต้องรอชาติหน้า 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ