“หมอเจี๊ยบ-ลลนา” แท็คทีม “เขื่อน-ภัทรดนัย” ร่วม กิจกรรม “World AIDS Day 2022”Equalize Party ทำให้เท่าเทียม

“หมอเจี๊ยบ-ลลนา” แท็คทีม  “เขื่อน-ภัทรดนัย” ร่วม กิจกรรม “World AIDS Day 2022”Equalize Party ทำให้เท่าเทียม

วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก มูลนิธิรักษ์ไทย จึงได้ใช้ช่วงเวลาจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก “World AIDS Day 2022” Equalize Party ณ ลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน โดยชูประเด็นเรื่องความเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ในปีนี้ที่เน้นเรื่อง Equalize : ทำให้เท่าเทียม 

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม 20 องค์กร ภายใต้โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR (STAR 2021-2023) ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการ (Reach-Recruit-Test-Test-Prevention-Retain เข้าถึง-เข้าสู่บริการ-คัดกรอง-รักษา-ป้องกัน-คงอยู่ในระบบ) 

โดยมีเป้าหมายว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่จะลดลงเหลือ 3,736 คน ในปี พ.ศ. 2573 และลดลงต่อเนื่องในทุกกลุ่มอายุด้วยนโยบาย ‘Ending AIDS’  โดยมีพันธมิตรภาคธุรกิจ ร่วมกันยุติปัญหาเอดส์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ในปี พ.ศ. 2573 


ภายในงานยังได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “เอดส์คุยกันได้…ทำให้เท่าเทียม” ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์, คุณเขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ, คุณสรญา สุขเจริญ ผู้แทนคนทำงานเพื่อประชากรใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด และผู้แทนภาคประชาสังคมที่ทำงานเพื่อประชากรข้ามชาติและเยาวชน รวมทั้งพิธีกรอารมณ์ดี คุณเอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ ปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวง JETSET’ER นอกจากกิจกรรมวันเอดส์โลกครั้งนี้แล้ว มูลนิธิรักษ์ไทยยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่จะสานต่อภารกิจในการช่วยเหลือสังคม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.raksthai.org

ไม่มีความคิดเห็น