ข่าวสังคมพล.ต.อานนท์ เพชรคำ พร้อมคณะเข้าพบอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อหาแรวทางความร่วมมือในการช่วยผู้ประสบภัย

       เมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน , พ.อ.วุฒิศักดิ์ กุลภักดี รองหัวหน้าคณะฯ และ พ.อ.สุรสิทธิ์ จักรวาลมณฑล ที่ปรึกษาคณะฯเข้าพบ นาย บุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 เพื่อหารือแนวทางในการร่วมมือระหว่าง หน่วยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก กับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1-18 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ไม่มีความคิดเห็น