ทบ.จัดแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ย้ำเจตนารมณ์ มุ่งอนุรักษ์กีฬามวยไทย

 ทบ.จัดแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ย้ำเจตนารมณ์ มุ่งอนุรักษ์กีฬามวยไทยวันนี้ ที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) กองทัพบกจัดการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และทักษะแม่ไม้มวยไทยกองทัพบก ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งการร่ายรำไหว้ครู ในการชกมวยไทยนั้น ถือเป็นการเคารพผู้ที่สั่งสอนวิชามวย เสริมสร้างพลังใจให้นักมวยก่อนทำการแข่งขัน ซึ่งเป็นพิธีที่สร้างความเป็นสิริมงคลให้นักกีฬา 
โดยหน่วยทหารทั่วประเทศได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๘ กลุ่ม แบ่ง ๓ ประเภท คือ ชายเดี่ยว, ชายคู่ และประเภททีม จำนวน ๑๐๔ คน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย สืบสานวัฒนธรรมการต่อสู้มวยไทยให้เป็นกีฬาประจำชาติ โดยในวันนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มาเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจนักกีฬา และเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกนาย ขอให้พยายามหมั่นฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันในโอกาสต่อไป ทั้งนี้กองทัพบกมีความตั้งใจเผยแพร่กีฬามวยไทยให้คงอยู่และเป็นมรดกของชาติ ขอให้กำลังพลได้เรียนรู้ ฝึกฝนกีฬามวยไทยเป็นพื้นฐานเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง”


ทั้งนี้กองทัพบกได้มีการพัฒนาและปรับรูปแบบการให้บริการสนามมวยเวทีลุมพินี สู่การเป็นศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) มุ่งสู่การอนุรักษ์มวยไทย และส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัว ได้เรียนรู้ ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของไทย โดยให้หน่วยทหารของกองทัพบกมีการสอนกีฬามวยไทย รวมถึงจัดตั้งชมรมกีฬามวยไทยสมัครเล่นกองทัพบกในค่ายทหาร และเดินหน้าพัฒนาในหลายหลากมิติ ซึ่งการไหว้ครู ถือเป็นการอบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนทำการแข่งขัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักกีฬาจะต้องนำมาใช้ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังนิสัยให้รู้จักเคารพครูอาจารย์ผู้ให้กำเนิดมวยไทย ตระหนักในคุณค่าของศิลปะมวยไทย เกิดความรักและหวงแหน ปลูกฝังจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ให้เป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติคงไว้สืบไป


ไม่มีความคิดเห็น