สน.เทียนทะเล ประกาศความสำเร็จ และส่งต่อความยั่งยืน ตามโครงการ "ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ"


สน.เทียนทะเล ประกาศความสำเร็จ และส่งต่อความยั่งยืน ตามโครงการ "ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ" 
      
 เมื่อวันที่ 8 ส.ค.65 เวลา 13.00 น. ที่ โรงเรียนวัดหัวกระบือ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
 พ.ต.อ.ธีระชัย  เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 เป็นประธานในพิธี
ประกาศความสำเร็จและส่งต่อความยั่งยืนในโครงการ "ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ" โดยมี พ.ต.อ.พายัพ  สมบูรณ์ ผกก.สน.เทียนทะเล , พ.ต.ท.ถนัดบุญ สุวรรณรัตน์ รอง ผกก ป.สน.เทียนทะเล , ดร.สุชาติ  อำนาจวิภาวี ประธาน กต.ตร.สน.เทียนทะเล , นายพิพัฒน์  กนกนิตย์อนันต์ รองประธาน กต.ตร.สน.เทียนทะเล 
และข้าราชการตำรวจ สน.เทียนทะเลทุกสายงาน เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานได้เชิญ น.ส.เอื้องพร  ศรีสวัสดิ์ ประธานชุมชนคลองใหญ่ และนางทัศนีย์  ตั้งพระคุณ ประธานชุมชนเคหะธนบุรี 1  ส่วนที่ 1 สองแม่ของชุมชนมาถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำในการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่ชนะเลิศวาดภาพ  จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ด.ญ. วนัชชา  รูวันมอม นร.ชั้น ป.6/2 (ชนะเลิศ), ด.ญ.กมลรัตน์  กลัดสมตน ป.6/1 (รองอันดับ1) , ด.ญ.พุทธิดา  มืดหาญ ป.6/3 (รองอันดับ2) ส่วนทุนการศึกษาประกวดเรียงความหัวข้อ "ยาเสพติดเป็นพิษต่อชุมชน" มอบให้กับ ด.ญ.สุริวิภา  สิทธิเทศ ป.6/1 (ชนะเลิศ) , ด.ญ.ธันย์ชยา  เสริมศาสตร์ ป.6/2 (รองอันดับ1) , ด.ญ.ณิชาภัทร  สมบรรจบพร ป.6/3 (รองอันดับ2) รวมทั้งมอบประเกียรติคุณและทุนการศึกษาให้กับการแสดงของนักเรียน 2 ชุด จำนวน 16 คน ชุดที่ 1 การแสดงประกอบเพลง "บ้านเกิดเมืองนอน" และ ชุดที่ 2 "เยาวชนไทย ต้านภัยยาเสพติด" สุดท้ายมอบข้าวสาร 5 กก.ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คนอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น