ขอเชิญผู้ประกอบการฟังสัมมนาฟรี 9 ก.ย.นี้เพิ่มโอกาสเป็นคู่ค้าภาครัฐ & เข้าถึงแหล่งทุน

ขอเชิญผู้ประกอบการฟังสัมมนาฟรี 9 ก.ย.นี้
เพิ่มโอกาสเป็นคู่ค้าภาครัฐ & เข้าถึงแหล่งทุน
 
 
ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาฟรี "เพิ่มโอกาสเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ และเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME" กับมาตรการในการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เติมเต็มความรู้พร้อมแนวทางปฎิบัติภายใต้กฎกระทรวงที่กำหนด และข้อพึงระวังของผู้ยื่นข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐและการบริหารพัสดุ นอกจากนี้ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับ SMEs พร้อมองค์ความรู้อีกมากมาย อย่าพลาด !! วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.office.com/r/VDLBQXGQJw
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณนที 0-2298-3037, คุณเสาวคนธ์ 0-2298-3206
 
หมายเหตุ - ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น