อบจ.เพชรบูรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตนารมณ์การพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองวัณโรค และพัฒนาระบบบริการด้านทันตสุขภาพโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล พร้อมยูนิตทันตกรรม

 อบจ.เพชรบูรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตนารมณ์การพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองวัณโรค และพัฒนาระบบบริการด้านทันตสุขภาพโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล พร้อมยูนิตทันตกรรม




ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกแสดงเจตนารมณ์การพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองวัณโรคและพัฒนาระบบบริการด้านทันตสุขภาพโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล พร้อมยูนิตทันตกรรม (Digital X-Ray Mobile with Dental Unit) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 11 อำเภอ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และมูลนิธิอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถเข้าถึงบริการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล เพื่อคัดกรอง และหารอยโรค ของอวัยวะต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับปอด (วัณโรคปอด) ที่มีคุณภาพ ความละเอียดสูงสุด ความถูกต้อง แม่นยำ ความรวดเร็ว และเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมทั้งให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุม สะดวก รวดเร็ว ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปรับบริการที่โรงพยาบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุขและอสม. เข้าร่วมฯ




ไม่มีความคิดเห็น