พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ ผบช.สพฐ.ตร.ร่วมกับ ร.ร.สตรีวัดระฆัง และสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง จัดอบรมเรื่องการป้องกันภัยทางออนไลน์

พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ ผบช.สพฐ.ตร.ร่วมกับ ร.ร.สตรีวัดระฆัง และสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง จัดอบรมเรื่องการป้องกันภัยทางออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง : สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ นำโดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. ร่วมกับ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง จัดอบรมเรื่องการป้องกันภัยทางออนไลน์ให้กับสมาชิกสมาคมฯ และนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โรงเรียนฯ จะดำเนินการขยายผลการอบรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้เท่าทันของภัยออนไลน์ทุกรูปแบบ เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรต้นแบบให้นักเรียนโรงเรียนต่างๆได้รู้เท่าทันภัยทางออนไลน์ในปัจจุบันต่อไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” : เฉลิมรัฐ ผอ.รร. โทร. 0900595059

ไม่มีความคิดเห็น