สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพ เพื่อประเทศชาติ จัดอบรมสัมมนา "สูตรสำเร็จตัวแทน นายหน้า อสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"

         
สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพ เพื่อประเทศชาติ จัดงานอบรมสัมมนา “สูตรสำเร็จตัวแทน-นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาพันธ์ฯ ชั้น 32 อาคารหอการค้าไทย-จีน (THAI CC Tower) โดยการจัดงานครั้งนี้เน้นเนื้อหาเร่งรัด เห็นผลไว ทำไดัจริง ทำได้ทันที ขายแบบขั้นเทพ สร้างอาชีพ สร้างเงินล้าน และเน้นปฏิบัติงานจริง บรรยายโดย อาจารย์พรเทพ ศรีนฤหล้า วิทยากรขั้นเทพ ตัวแทน-นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพชื่อดัง ผู้มีประสบการณ์จริง และผู้เชี่ยวชาญในวงการนายหน้า-ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ สนใจ
สมัครลงทะเบียนที่ โทร. 096-051-9040   
ID Line: ponews 
รับจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น (งดหน้างาน) ค่าสมัคร 450 บาท