อว. มอบนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดย ม.บูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย 2024 (SUN THAILAND) (สัญจร) ครั้งที่ 1

อว. มอบนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดย ม.บูรพา เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย 2024 (SUN THAILAND) (สัญจร) ครั้งที่ 1
   
 มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยหรือ SUN THAILAND (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567
ซึ่ง นางสาว ศุภมาส 
อิศรภักดี รัฐมนตรีว่ากระทรวง อว.มอบหมายให้ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. 
มาเป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมให้การต้อนรับ
 ณ หอประชุม ธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
SUN THAILAND เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคส่วนการศึกษา โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 16 แห่งเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 49 มหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมใหม่อีก 2 แห่ง และอีก 5 แห่งอยู่ระหว่างการสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง SUN THAILAND ที่ผ่านมาประกอบด้วย การประชุมเครือข่ายสัญจรที่หมุนเวียนให้สมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพ การจัดงานประจำปีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันองค์ความรู้ การมอบรางวัลให้กับโครงการหรือผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี การขยายความร่วมมือในเวทีระดับนานาชาติและองค์กรต่าง ๆ เช่น Banpu NEXT เพื่อขับเคลื่อนก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net zero Emissions 
นอกจากนี้เครือข่าย SUN THAILAND ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Carbon Neutrality ในปี 2040 ด้วย
คาดหวังว่าการจัดประชุมครั้งนี้จะมีการเสนอแนวทางเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เครือข่ายมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญคือ การต้นแบบสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในสังคมไทยต่อไป

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ