หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ประทาน แก้วมัคเบญจรงค์ สานความสัมพันธ์อันดีในการค้าขาย ไทย- จีน

 หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ประทาน แก้วมัคเบญจรงค์ สานความสัมพันธ์อันดีในการค้าขาย ไทย- จีน(25/3/67) หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้นางสาวแพรพรรญทิพย์ ทิพยวาณิชกร เข้าเฝ้าเป็นตัวแทน นายZhou Xiaoxi และนายZhu Weidong ถวายชาชั้นดี ผลิตภัณฑ์จากมณฑลหนานหนิง ประเทศจีน ในการนี้ทรงกรุณาประทานแก้วมัคเบญจรงค์ ซึ่งเป็นงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้นางสาวแพรพรรญทิพย์ ทิพยวาณิชกร เชิญมอบให้นายZhou Xiaoxi และ นาย Zhu Weidong เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสานความสัมพันธ์อันดีในการค้าขายสินค้าการเกษตรจากประเทศไทยไปสู่สาธารณะรัฐประชาชนจีน (เพื่อช่วยเกษตรกรไทยทั้งข้าว เนื้อสัตว์ และพืชผลทางการเกษตร)
บริษัท บียอนด์สแตนดาร์ด จำกัด

BEYOND STANDARD CO.,LTD.

碧昂世代有限公司 และบริษัทมิลเลี่ยนแอคชีฟเม้นท์จำกัด THE MILLIONS ACHIEVEMENT CO.,LTD 泰国亿硕有限公司 เป็นบริษัทที่ส่งออกอาหารสด และสินค้าการเกษตรที่นำไปประกอบอาหาร อาทิเช่น เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อวัว กุ้ง ข้าว ทุเรียน มะม่วง ส่งตรงจากฟาร์มเกษตรกร (ผู้ผลิต) ถึงลูกค้าชาวจีน (ผู้บริโภค) โดยเน้นความสด สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีสารเจือปนหรือตกค้าง ซึ่งเป็นมาตราฐานหลักของบริษัทฯ ในการค้าขายสินค้าส่งออกระหว่างประเทศที่ยังยืน เพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรไทย สู่ตลาดโลกต่อไป