ร่วมบุญถวายภัตตาหารเพลพระ! สมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา

 


ซาบซึ้งประทับใจเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นบุญและวาสนา ของ คุณนฤมล พานโคกสูง(หยาดฟ้า) ประธานชมรมดาราพาสุข ที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลให้กับ สมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา ก่อนที่สมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา จะเดินทางกลับ

ซึ่งการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้ ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ ก่อนท่านบินกลับประเทศศรีลังกา ทำเอาคุณหยาดฟ้า ได้แสดงออกถึงความรู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้ง ที่ได้รับความกรุณาและเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ ทั้งสามท่านคือ คุณธนากร สิริบุญสุขประธาน บริษัท เอส เค เจมส์ จำกัด อุปนายก สมาคมการค้าไทยจีนกวางตุ้งคุณ นายฉวงเบียว จาง อุปนายก เลขาสมาคมการค้าไทยจีนกวางตุ้ง
และ นางธนันท์ธร จาง รองเลขา

กับความเมตตาจากผู้ใหญ่ทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ ถือเป็นความโชคดีของคุณหยาดฟ้าเป็นอย่างมาก รวมถึงหลานสาวที่น่ารักของคุณหยาดฟ้า ที่ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแต่สมเด็จพระสังฆราชจากประเทศศรีลังกา