สมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯ และคณะทำงาน ร่วมยินดี ศ.ดร.บังอร เบญจาธิกุล พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ

สมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯ และคณะทำงาน ร่วมยินดี ศ.ดร.บังอร เบญจาธิกุล พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ
       
เมื่อวันนี้ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) , นายสมนึก จันทร์เฉิด ที่ปรึกษาสมาคมฯ , นายสรรเสริญ จันทรมณี บรรณาธิการบริหาร วรสาร "ฐานันดร 4" พร้อมคณะทำงานร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๑
นอกจากนี้ ทางสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ยังได้นำโล่ "ฐานันดร 4" ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่น มามอบให้กับศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ที่ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวัน "นักข่าว" พร้อมพูดคุย ถึงความร่วมมือการทำงาน ระหว่าง สมาคมฯ กับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น