นพพวรรณ ชัยบำรุง รับรางวัล ศรีแผ่นดิน นารายณ์ทอง

นพพวรรณ ชัยบำรุง รับรางวัล ศรีแผ่นดิน นารายณ์ทอง
นพพวรรณ ชัยบำรุง สมาชิกสโมสรซอนต้าสากล กรุงเทพ 1 ได้รับรางวัล ศรีแผ่นดิน นารายณ์ทอง รางวัลในโครงการรักแผ่นดิน สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น งานเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลต้นแบบของสังคมไทย โดยมี พลเอก จิตตสักก์ เจริญสมบัติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการมอบรางวัล เมื่อวันที่ 21 ต.ค.66 ที่ผ่านมา  ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
สำหรับโครงการรักแผ่นดิน มี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานที่ปรึกษาอำนวยการโครงการรักแผ่นดิน  ซึ่งในการจัดงานมอบรางวัลครั้งนี้ มีบุคคลชื่อดังจากหลายอาชีพ เข้ารับรางวัล