คุณ สมบัติ วัฒนไทย ประธานคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี ชิงถ้วยรางวัลสภาสังคมสงเคราะห์ฯ


คุณ สมบัติ วัฒนไทย ประธานคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี ชิงถ้วยรางวัลสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธาน เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ องค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักแสดง และศิลปิน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาโดยตลอด อาทิ น้องหวาน หวาน-อรุณณภา พาณิชจรูญ นักแสดงช่อง 3 , น้องเสือ-ฉายวิชญ์ สุจริตกุล และน้องๆ เด็กพิเศษ The Star จากมูลนิธิ Five for All
 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ Blo-O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารกอน 
🔹 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ชูวับ ชูวับ
🔹  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสมาคมสภาสตรีแห่งชาติ
🔹 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Japan 2 
🔹 รางวัลปลอบใจ ได้แก่ ทีมคุณชุติพนธ์
         ทั้งนี้รวมรายได้จากการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี ทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 802,009.-บาท