เที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัย ไร้ PM 2.5


รัฐบาลดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นำร่องผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยเน้นมาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง PM 2.5 และใช้การท่องเที่ยวมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี"คุณเศรษฐา ทวีสิน" ที่เชียงใหม่ก่อนเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติฯที่นิวยอร์ก นับว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก   ด้วยการมีการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  ที่จะเร่งรีบผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก   พร้อมกับการขับเคลื่อนมาตรการเขิงรุกในการจัดการปัญหาเรื่องของPM 2.5.  

นอกจากนั้นยังใช้ศักยภาพของการท่องเที่ยวมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน  โดยได้จัดแผนยุทธศาสตร์ คือ เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก และศูนย์นานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน / เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเทศกาลและการประชุมระดับโลก / เชียงใหม่เป็นศิลปะวิทยาการด้านอาหารระดับสากล / ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางเชิงสุขภาพ เมืองพำนักระยะยาวและอยู่สบาย /ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติและสันทนาการ 


การใช้ยุทธศาสตร์ให้พัฒนาให้เชียงใหม่ มีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบนั้น ส่งผลให้หลายภาคส่วนได้รับการยกระดับมาตรฐานมากขึ้น เช่น ยกระดับขีดความสามารถของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ โดยมีการจัดการด้านการตลาดอย่างหรืออาชีพสูงสุด หรือให้เอกชนรับสัมปทานบริหารจัดการ เพื่อสร้างดีมานด์แก่อุตสาหกรรมการบอน สู่รายได้ที่ก้าวกระโดด พร้อมทั้ง ยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแม่เหล็กในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่จัดงานอีเว่นท์อย่างแท้จริง และดึงดูดเอกชนให้ลงทุนจัดงานอีเว่นขนาดใหญ่ตลอดปี และยกระดับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สู่ version 2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เทียบเท่ากับของเอกชนในพัทยาและภูเก็ต โดยต่อยอด เช่นกระเช้าลอยฟ้าไปยังดอยสุเทพ และเชื่อมโยงอื่นๆ ไม่ด้อยไปกว่าสิงคโปร์

นอกจากนี้ ยังผลักดันให้เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคม ทางบก รองรับจีนตอนใต้ ด้วยเส้นทาง R3A การคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวแม่น้ำโขง การคมนาคมทางบกจากอินเดียสู่อำเภอแม่สอด ด้วยการปรับกฎระเบียบขั้นตอนราชการมน นทท เข้าเที่ยวภาคเหนือได้สะดวก และส่งเสริมด้านสัมปทานให้เอกชน เดินรถ เดินเรือ สำหรับ นทท เข้าสู่เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนได้อย่างสะดวกง่ายดาย ติดขัดข้อกฎหมายให้น้อยที่สุด

อีกทั้ง ยังมีแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเชียงใหม่ เช่น ปริมาณนักท่องเที่ยวน้อยในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) ด้วยการจัดงานอีเว้นดีไซน์นักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผลไม้ และอาหารพื้นเมือง รวมทั้งงานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งการพัฒนาเชียงใหม่แบบบูรณาการเต็มรูปแบบ จะทำให้หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อผลักดันให้เชียงใหม่ เป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ที่ทั่วโลกให้ความสนใจมาท่องเที่ยว


ไม่มีความคิดเห็น