บิ๊กโจ๊กเป็นประธานในพิธี วันสถาปนาสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 91 ปี


  วันนี้ (3 กันยายนภ 2566) พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะประธานในพิธี และนายสุรพล เลอวิศิษฎ์ อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ประธานจัดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ อาทิ  ดร.อนันต์ ชูรักษ์ ผ.อ.สำนักอำนวยการเลขาธิการสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ , พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ , พ.ต.อ. สีหเดช สระกอบแก้ว , พ.ต.ท.(หญิง ) จิราภรณ์ พร้อมมูล , ผศ.ดร. กานต์ บุญศิริ , นายสถาพร ฤกษ์พิบูลย์ , ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ , นายอภิชาติ โจนน์สราญรมย์ , ร.ต.ท. อำนวย ชุมจินดา , นายอารี ไกรนรา , นายอภิชัย พันธุ์พิพัฒน์ , ดร.เชวงศักดิ์ ลักษณะวิลาศ และสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ได้เดินทางมาร่วมงานวันสถาปนาสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 91 ปี


 โดยช่วงเช้าได้นิมนพระภิกษุ 9 รูป มาทำพิธีสงฆ์  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จากนั้น บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาลนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมแจกข้าวกล่องให้พี่น้องประชาชนจำนวน 300 กล่อง ณ บริเวณหน้าวิหารหลวงปู่ทวด สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ 


พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้ ด.ญ. มุกดา ปะกิระโส อายุ 10 ขวบ จากโรงเรียนอนุบาลจังหวัดกระบี่  ที่มาโชว์ความสามารถทางด้านดนตรีด้วยการเล่นไวโอลิน นอกจากนี้ยังมีการแสดงมโนราห์เป็นศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้ที่เล่นสืบทอดกันมายาวนานกว่า 400 ปี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 15  เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้อง การรําที่อ่อนช้อยสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีดนตรีเป็นลูกเล่นรับ-ส่งตลอดการแสดงอีกด้วย 

สำหรับสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มีประวัติดังนี้
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2475 พันตรีหลวง อภิบาล ภูวนาท เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2475 และเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ (คนแรก) ปัจจุบันมีอายุ 91 ปีแล้ว ส่วนวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ คือต้องการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างชาวปักษ์ใต้ฯ ให้ทุนการศึกษาบุตรหลานของสมาชิก และที่สำคัญคือ การเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯเป็นเสมือนศูนย์รวมที่หล่อหลอมความรัก ความสามัคคี