หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดแข่งขัน เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ “Fly Navy Run For Sea & child 2003”

   วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2566)  เวลา  14.00 น. พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดแข่งขัน เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ “Fly Navy Run For Sea & child 2023” ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย พลเรือโท กำจร  เจริญเกียรติ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นางสาวพัชรณันษ์  พัชรวราทิพย์ ประธานบริหารชมรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) และ คุณแพนเค้ก เขมนิจ  จามิกรณ์  ชมรมนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ

 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง Fly Navy Run For Sea  & Child 2023 ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566  ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อหารายได้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกองทัพเรือ และกิจกรรมสาธารณกุศล  และจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับกองทัพเรือ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้แก่ พะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายาก โดยบริเวณชายหาดนภานาวี (หาดEOD) ของกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่พะยูนเข้ามาอยู่อาศัย และสนับสนุนโครงการแด่น้องผู้มีความหวังของกองทัพเรือในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ให้มีโอกาสที่ดีในสังคม และสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวในกองทัพเรือ เพื่อนำไปทำนุบำรุงพิพิธภัณฑ์การบิน ของกองการบินทหารเรือ  กองเรือยุทธการ ต่อไป

 
   กำหนดการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท

1.ประเภทมินิมาราธอน(Minimarathon) ระยะ 10 กิโลเมตร มีค่าสมัคร 650 บาท จะได้รับเสื้อการแข่งขัน หมายเลขวิ่งหรือบิบ ชิพจับเวลา เหรียญรางวัลเมื่อเข้าถึงเส้นชัย และถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือในรางวัลชนะเลิศ OverAll ประเภท ชาย และหญิง พร้อมเงินรางวัล สำหรับผู้ทำเวลาได้ดีที่สุด และถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือในรางวัลแต่ละช่วงอายุพร้อมเงินรางวัลตามลำดับคือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยแบ่งเป็นประเภทชาย และหญิง พร้อมเงินรางวัล รวม 32 รางวัล 

2.ประเภทฟันรัน (Funrun) ระยะ 5 กิโลเมตร มีค่าสมัคร 550 บาท จะได้รับเสื้อการแข่งขัน หมายเลขวิ่งหรือบีบ และเหรียญรางวัลเมื่อเข้าถึงเส้นชัย

3.ประเภท VIP.ได้ทุกระยะคือระยะ 10 กิโลเมตรหรือ 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 2,000 บาท จะได้รับเสื้อการแข่งขัน เสื้อคอปก VIP หมายเลขวิ่งหรือบีบ และเหรียญรางวัลประเภท VIP เมื่อเข้าถึงเส้นชัย และและบริการรถชัทเทิลบัสบริการถ่ายภาพที่ระลึก ตามจุดแลนด์มาร์ทต่างๆ  

     นอกจากนี้มีรางวัล Top 100 สำหรับนักวิ่งที่ทำเวลาได้ดีสุดจำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็นประเภทชาย และหญิง เป็นตุ๊กตาพะยูนจำนวน 200 รางวัล และรางวัลสำหรับนักวิ่งแต่งกายแฟนซี เป็นตุ๊กตาพะยูนเช่นกันจำนวน 30 รางวัล โดยมีรางวัล King of Fantasy และQueen Of Fantasy เป็นรางวัลชนะเลิศการแต่งกายแฟนซีชาย และหญิง

 
 โดยมีประเภทของถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัลสำหรับผู้ร่วมแข่งขันในระยะ 10 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้

1.ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รางวัลชนะเลิศ Over All ประเภท ชาย และหญิง ได้รับเงินรางวัลละ 30,000 บาท

2. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ อายุต่ำกว่า 30 ปี ประเภทชาย และหญิง
    2.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท
    2.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท
    2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

3. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก วุฒิชัย  สายเสถียร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ   อายุ 31-40 ปี ประเภท ชาย และหญิง
    3.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท
    3.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท
    3.3 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

4. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ อายุ 41-50 ปี ประเภทชาย และหญิง
    4.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท
    4.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท
    4.3 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000  บาท

5. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ  อายุ 51-60 ปี ประเภทชาย และหญิง
    5.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท
    5.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท
    5.3 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000  บาท
6. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก อะดุง  พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  อายุ 61 ปีขึ้นไป ประเภทชาย และหญิง
    6.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท
    6.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท
    6.3 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000  บาท
รวม 32 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 230,000 บาท
 
กลุ่มเป้าหมายนักกีฬาและผู้สนใจออกกำลังกาย เดิน วิ่ง จำนวน 3,250 คน โดยแยกเป็นประเภทฟันรัน(FunRun)ระยะ 5 กิโลเมตร มินิมาราธอน(Minimarathon) ระยะ 10 กิโลเมตร และประเภท VIP โดยคาดหวังผู้ที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับความสนุกสนานในการออกกำลังกายและสัมผัสบรรยากาศการเดิน วิ่ง ในพื้นที่กองการบินทหารเรือตลอดจนการถ่ายภาพกับอากาศยานของกองทัพเรือ

   สถานที่จัดกิจกรรมและเส้นทางการแข่งขันใช้สถานที่ภายในกองการบินทหารเรือทั้งหมด โดยกำหนดจุดปล่อยตัว และเข้าเส้นชัยบริเวณ พิพิธภัณฑ์การบิน วิ่งผ่านรันเวย์ของสนามบินอู่ตะเภา โดยมีเครื่องบินโดยสาร และอากาศนาวี จอดเรียงเป็นฉากในการวิ่ง และวิ่งตามถนนภายในกองการบินทหารเรือไปยัง ชายหาดนภานาวี ผ่านอาคารพักผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และขากลับผ่านถนนสายหลักของกองการบินทหารเรือมายังเส้นชัย เมื่อเข้าที่เข้าเส้นชัยบริเวณพิพิธภัณฑ์การบิน จะมีอากาศนาวีของกองทัพเรือรอให้นักวิ่งทุกท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย  
     
ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรมได้ที่ Facebook Fly Navy Run For 2023 https://fb.watch/lQb4s2Pa_1/?mibextid=Nif5oz

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ