ไทล็อก-โลจิสติกซ์ กลับมาอีกครั้ง ยิ่งใหญ่กว่าเดิม พร้อมด้วยส่วนแสดงพิเศษสร้างแรงบันดาลใจให้วงการโลจิสติกส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ผนึกกำลัง
จัดงาน “ไทล็อก-โลจิสติกซ์ 2023” งานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ ภายใต้แนวคิด “Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow” หรือ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่อนาคตสีเขียวด้วยโลจิสติกส์อัจฉริยะรักษ์โลก ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา 

โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 415 แบรนด์จาก 25 ประเทศ  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 9,000 ราย มีมูลค่าการสั่งซื้อภายในงานรวมมากกว่า 4,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสัมมนาจำนวนกว่า 19 หัวข้อและส่วนแสดงพิเศษต่างๆ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมงาน พร้อมนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการนำไปปรับใช้กับธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่
• Innovation Showcase - สัมผัสกระบวนการโลจิสติกส์อัตโนมัติแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ยุคใหม่
• ELMA Hall of Fame - ค้นพบเคล็ดลับแห่งความสำเร็จจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำที่ได้รับรางวัล Excellent Logistics Management Award หรือ ELMA ตั้งแต่ ปี 2550 – 2564 จำนวน 30 บริษัท 43 รางวัล
• นิทรรศการภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทย -  นำเสนอศักยภาพธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทย และทิศทาง/แนวโน้มของธุรกิจโลจิสติกส์ในปี 2024 ภายใต้แนวคิด “Smart & Green Logistics for Sustainable tomorrow”
นักธุรกิจและผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียน ชมงานล่วงหน้าที่เว็บไซต์ www.tilog-logistix.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 0 2686 7222, อีเมล contactcenter@rxtradex.com หรือช่องทางไลน์ โดยใช้ไอดี: @tilog-logistix