รมว.อว. เปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566" สานพลัง ร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)" พร้อมด้วย ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ ผู้ช่วย รมว.กระทรวง อว., นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง อว., ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.กระทรวง อว., รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. และ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ทั้งนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม" โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวต้อนรับ ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรมสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือ การหาพันธมิตรจากต่างประเทศที่มีศักยภาพและความเข้มแข็ง พร้อมนำงานวิจัยและนวัตกรรมผนึกเข้ากับการสร้างเศรษฐกิจ จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ปลาเร็วกินปลาช้า หากเราจะทำการวิจัยพัฒนาเราต้องทำด้วยความรวดเร็วและมีความมุ่งมั่นสูง เอาความแกร่งกล้าของไทยไปทำงานกับนานาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ อาชีพนักวิจัยเป็นอาชีพที่ใช้สติปัญญา ได้ใช้สมองตลอดเวลา ความรู้ สติปัญญา เป็นสิ่งที่ยิ่งใช้ยิ่งมีมากขึ้น ยิ่งให้ยิ่งเติบโต  คนไทยเป็นนักวิจัยที่เก่ง และสามารถนำคำว่า "งานวิจัย" มาเป็นคำที่ถูกใช้เป็นคำสามัญประจำบ้าน นำสิ่งรอบตัวมาคิดต่อ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการวิจัยเช่นเดียวกัน  

"วิจัยและนวัตกรรม เป็นอาวุธที่ทรงพลัง บางเรื่องมันยากแต่อย่ามองว่าเป็นปัญหา ให้มองเป็นโอกาส มองทุกสิ่งเป็นการเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมไม่ได้สำคัญเฉพาะหน่วยงานการศึกษา หรือวิจัยเท่านั้น แต่เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป" ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว

ดร.วิภารัตน์ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. และหน่วยงานเครือข่าย ร่วมกันจัดงานมหกรรมงารวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 18 นับเป็นกำลังความร่วมมือของการสร้างสรรค์งานวิจัยที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง การจัดงานในปีนี้มีเป้าหมายหลักในการนำความก้าวหน้าของผลงานวิจัย วิทยาการ นวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ด้วยความตั้งใจที่จะส่งต่องานวิจัย นวัตกรรม ที่เกิดขึ้นจากความสามารถของนักวิจัยไทยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ภายในงานมีการแสดงหุ่นกระบอกร่วมสมัย เรื่อง "รามายณะ ตอน ตามกวาง" ผลงานวิจัยโดย คุณนิเวศ แววสมณะ และพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตร:คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST) พิธีมอบใบรับรองห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับริงมาตรฐานฯ (มอก.2677 - 2558) และพิธีมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล Core TrustSeal ในการจัดข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)" สามารถเข้าร่วมได้ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์  https://www.researchexporegis.com  และลงทะเบียนเข้าร่วมเยี่ยมชมงานแบบหมู่คณะผ่านทาง QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.researchexpo.nrct.go.th  และ  www.nrct.go.th 

ไม่มีความคิดเห็น