SME นนทบุรี เชื่อมั่น ระบบ BDS ของ สสว. หนุนธุรกิจเติบโต

SME นนทบุรี เชื่อมั่น ระบบ BDS ของ สสว. หนุนธุรกิจเติบโต

               สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมรับสมัครผู้ประกอบการ SME ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการเลือกใช้บริการบนระบบ BDS ภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566” ใต้แคมเปญ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เกี่ยวกับการการส่งเสริม และสนับสนุนของโครงการ มี SME เข้าร่วมงานคับคั่ง คาดหวัง สสว. ช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจเติบโต

               ภายในงานได้รับเกียรติจากนายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ให้การต้อนรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม และสมัครขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจจำนวนมาก

                นายวชิระ แก้วกอ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สสว. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบ BDS หรือ “SME ปัง ตังได้คืน” ปี 2565 เพื่อให้ MSME ได้รับการพัฒนาธุรกิจของตน ในรูปแบบที่สามารถเลือกรับบริการที่ตรงตามความต้องการของตน ภายในหน่วยให้บริการต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน สำหรับปี 2566 นี้ สสว. ได้สานต่อแคมเปญ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” โดยมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบการ MSME ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจได้เพิ่มขึ้น โดยมีการปรับรูปแบบการดำเนินการให้สะดวกขึ้น หลากหลายขึ้น และมุ่งเป้ามากขึ้น มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานในทุกธุรกิจให้เทียบเท่าสากล เพื่อธุรกิจจะเข้มแข็ง พร้อมหนุนเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง เติบโต มั่นคง อย่างยั่งยืนต่อไป”

               ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เป็นต้นว่า การแนะนำรายละเอียดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS การประชาสัมพันธ์บริการบนระบบ BDS โดยผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) หรือหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา SME D Bank สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการ และการยื่นข้อเสนอ การพัฒนาระบบ BDS สำหรับ SME รวมถึง การรับสมัครผู้ประกอบการ SME เพื่อขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจบนระบบ BDS 

               โอกาสนี้ พันธมิตรผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) ยังเผยถึงความร่วมมือในโครงการนี้อีกด้วย เริ่มที่
          
     
นายณัฐพล เอกไพศาล วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม มีพันธกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ สถาบันฯ มีบริการบนระบบ BDS ในเรื่องการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการองค์กร รวมถึงให้บริการอบรมทั้งภายใน และนอกสถานที่ หากผู้ประกอบการสนใจใช้บริการ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในหน้าเว็บไซต์ www.fpi.or.th หรือ โทร.02-619-5500 ต่อ 573”

               ด้าน ตัวแทนจากสถาบันอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า องค์กรเป็นเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ดูแลเรื่องอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ เช่น ตรวจความปลอดภัยอาหาร การให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การดูแลจัดตั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบมาตรฐานต่างๆ ด้านอาหาร รวมไปถึงการฝึกอบรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรภายในภาคอุตสาหกรรมอาหาร และยังช่วยในการจับคู่ธุรกิจหรือทำกิจกรรมการตลาด ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ กิจกรรมเหล่านี้ ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในตัวแพลตฟอร์ม BDS ซึ่ง สสว. จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมได้ หรือดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของสถาบันอาหารคือ https://www.nfi.or.th หรือติดต่อมาผ่าน line official ที่ ID: nfi Thailand

               ขณะที่ ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์ ผู้บริหาร บริษัท โกลบอล สปริง เทรด จำกัด ผู้ให้บริการด้าน การผลิตเครื่องปรุงอาหาร และเครื่องประกอบอาหาร เพื่อสุขภาพ เผยว่า “ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมโครงการ BDS ของ สสว. จากที่ได้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกว่าเป็นโครงที่ดีและน่าสนใจ ที่ทางภาครัฐสนับสนุน SME แต่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจึงมาร่วมประชุม  ยิ่งได้ฟังตัวแทนของหน่วยงาน BDSP ก็ยิ่งสนใจ เพราะเป็นบริการที่ตอบโจทย์ SME ไทยอย่างมาก ตั้งใจว่าจะกลับไปพิจารณาว่าเราจะทำโครงการอะไรร่วมกับ สสว. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการได้บ้าง”

               สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรี และทั่วประเทศ ที่สนใจจะสมัครรับความสนับสนุนจากโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-298-3051 หรือ 085-836-6963 และ https://bds.sme.go.th/