จดหมายเปิดใจสาธิต ปิตุเตชะ

จดหมายเปิดใจสาธิต ปิตุเตชะ

ผม...คนนี้ใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตและทุ่มเท เพื่อทำให้ความต้องการของพี่น้องชาวระยอง “เป็นความจริง” เช่น ด้านการศึกษาที่ผมได้ผลักดันให้ระยองมีมหาวิทยาลัยรัฐฯ เพื่อให้ลูกหลานชาวระยองไม่ต้องไปเรียนไกลจากบ้านเกิดและวันนี้จังหวัดระยองมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ที่ผลิตบัณฑิตมากกว่า 20,000 คน และเป็นแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อลูกหลานของเราต่อไป

และถ้าลุงป้าน้าอายังจำกันได้ คำพูดที่ว่า “มาโรงพยาบาลเหมือนมาโรงฆ่าสัตว์” ผมคนนี้ได้ผลักดันให้เกิด “การเปลี่ยนแปลง” ทั้งคุณภาพการบริการ มาตรฐานการรักษาพยาบาล ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ และการดูแลผู้ป่วยอย่างเท่าเทียม ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลระยอง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 665 เตียง เพิ่มเตียง ICU กว่า 44 เตียง และ “คิดต่อยอด” ด้วยการลดความแออัดของผู้ป่วย โดยการขยายสาขาเกาะหวาย เพื่อให้บริการชาวระยองในอำเภอเมืองอย่างมีคุณภาพครับ

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่ผมตั้งใจทำ และปรากฏผลงานอีกมากมาย เช่น
- โครงการน้ำประปาในมาบตาพุด
- ผลักดันโรงพยาบาลระยอง เป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)
- โครงการอ่างเก็บน้ำบางโพล้
- การสร้างขยายโรงพยาบาลแกลง เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วย
- โรงพยาบาลปลวกแดง 2 โรงพยาบาลต้นแบบที่รัฐบาลเป็นเจ้าของแต่ประชาชนได้รับบริการแบบเอกชน
- เปลี่ยนโดรงพยาบาลมาบตาพุดให้สามารรองรับผู้ป่วยได้ถึง 172 เตียง

และอีกหลายเรื่องที่ผมไม่สามารถพิมพ์หมดได้ในจดหมายนี้

ทั้งหมดเป็นผลพวงจากการไว้วางใจของพี่น้องชาวระยองที่มีให้ผม ซึ่งทำให้ผมได้รับหน้าที่สำคัญระดับประเทศ

จากผลงานและความจริงใจของผม ผมเชื่อว่า พี่น้องชาวระยองรับรู้ได้ว่า ผมไม่ได้เป็นคนฉาบฉวย ที่จะโผผล่มาให้เห็นเฉพาะช่วงกระแสการเลือกตั้ง รวมถึงไม่มีนิสัยการสาดโคลน ใส่คนที่พัฒนามาก่อน หรือสร้างกองทัพนักด่าให้สังคมแตกแยกกันครับ เพราะ “ความรักที่ผมมีต่อจังหวัดบ้านเกิดของผมมีค่าและมีความหมายมากกว่าสิ่งอื่นใด”

และผม ... ไม่ใช่พระเอกละครทีวีที่ต้องสร้างคาแรคเตอร์ สร้างบทบาทในการพัฒนาจังหวัด พัฒนาประเทศ ไม่ใช่ซีรี่ส์ต้องมีภาค “End Game” เพราะจังหวัดระยอง “ไม่ใช่เกมส์” ที่นี่คือบ้านเกิดที่ผมตั้งใจจริงที่จะพัฒนาจนกว่าผมจะหมดเรี่ยวแรง”

ผม นายสาธิต ปิตุเตชะ จะลงสมัคร สส.เขต ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับ มีหลายโครงการที่เราเดินหน้ากันมาเยอะแล้ว และผมตั้งใจจะทำให้เสร็จ ทั้งเรื่องเขตปกครองพิเศษระยอง เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ซึ่งจะเป็นแหล่งทำมาหากินของลูกหลานพวกเรา รวมถึงดึงเอาเม็ดเงินของผู้ลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่จังหวัดระยองให้มากที่สุด

แม้วันข้างหน้าผมอาจจะไม่ได้ทำงานการเมืองแล้ว แต่ขอให้สิ่งที่ผมตั้งใจสร้าง สิ่งที่พัฒนาไปแล้ว ตลอดจนสิ่งที่ผมได้ทำจนสำเร็จนั้น คงอยู่กับจังหวัดระยองตลอดไป นี่คือ ความภาคภูมิใจในชีวิตผมครับ ผมรักอาชีพนักการเมือง ผมรักในสิ่งที่ผมทำ และผมรักระยองครับ

จากใจคนที่ชาวระยอง “สร้างมา”
สาธิต ปิตุเตชะ

#เลือกผมคนทำงาน
#เลือกสาธิตคนบ้านเรา
#เลือกสาธิตคนคุณภาพ
#Saveทีมสาธิต