​สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

​สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงานฉลอง 100 ปี วันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  ตึกนวมหาราช  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์   เสาวภาพ  ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธานในพิธี   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

❇️ พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

❇️ การวางพานพุ่มดอกแก้วกัลยาถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

❇️ พิธีมอบทุนการศึกษาให้คนพิการ / บุตรคนพิการ จำนวน 100 ทุน 

❇️ ทุนประกอบอาชีพให้คนพิการ จำนวน 10 ทุน  
❇️ การจัดนิทรรศการ   การสาธิตการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา  และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา 
  
   ทั้งนี้ จะมีการจัดโครงการฝึกอบรม “การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา” สำหรับคนพิการ / ผู้ดูแลคนพิการ / คนในครอบครัวของคนพิการ ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2566