ดร. ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย ประธานสภาสตรีนวัตวิถี สมุทรปราการ ได้รับเกียรติเดินแบบกิตติมศักดิ์ ในงานสถาปนาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย

ดร. ศุภภัทรา  อภิรักษ์วรชัย ประธานสภาสตรีนวัตวิถี  สมุทรปราการ  ได้รับเกียรติเดินแบบกิตติมศักดิ์ ในงานสถาปนาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย 

สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย จัดงานสถาปนาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ณ หอประชุม กานตรัตน์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ที่ผ่านมา เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรรวมใจสตรีไทยทั่วโลก สร้างศักยภาพให้เป็นพลังของสังคม พัฒนาประเทศให้น่าอยู่ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัยในสังคม รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับการดูแลและคุ้มครอง โดยได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายงานให้กว้างขวาง ครอบคลุมปัญหารอบด้านอย่างเป็นระบบมากขึ้น

นอกจากนี้ ในงานยังมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ โดยนางแบบกิตติมศักดิ์ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง เดินแบบชุดวีไอพี รวมทั้งแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมร่วมสมัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ผ้าลายขอ จากสภาสตรีนวัตวิถีสมุทรปราการ ออกแบบโดย ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย / ผ้าไหมโบราณ มาริต้า ซิ้ล  Maritasilk ตัดโดยบริษัท SGSUIT THAILAND / Credit Sewing By / Patbanpom รวมทั้งดร.พัชรินทร์  พูลสวัสดิ์ ประธาน (สสทท) จังหวัดชลบุรี  ได้รับเกียรติเรียนเชิญให้เดินแบบกิตติมศักดิ์ ในงานนี้เช่นกัน

สำหรับผลงานของ ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเสื้อผ้าในการเดินแฟชั่นโชว์งานนี้ จัดว่าเป็นผู้มีความสามารถมากมาย โดยตำแหน่งทางสังคมในปัจจุบัน อาทิ เป็นประธานสภาสตรีนวัตวิถี  สมุทรปราการ  ได้รับเกียรติเดินแบบกิตติมศักดิ์ ในงานสถาปนาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ในตำแหน่ง รองประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย และประธานMOU  สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย  อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนที่ไม่ใช่นักออกแบบ ได้มีจินตนาการในการเป็นนักออกแบบ และส่งเสริมการต่อยอดของผ้าไทย ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของทุกชุดการแต่งกาย

สภาสตรีนวัตวิถีสมุทรปราการ ที่นำโดย ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย ซึ่งมาช่วยสนับสนุนการออกแบบเสื้อผ้าและการเดินแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ ได้รับเสียงปรบมือจากผู้มีเกียรติในงาน โดย ดร.ศุภภัทรา เปิดใจถึงความเป็นมาของแฟชั่นเสื้อผ้าที่มาโชว์ในงานว่า

“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าเป็นลายที่กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลบางเสาธง ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้า ได้รับพระราชทาน ลายจากท่านฟ้าหญิงศิริวัณนวรีฯท่านพระราชทานให้มาทุกกลุ่มที่ทำผ้าทอค่ะ ผลิตที่กลุ่มอาชีพทอผ้า เทศบาลบางเสาธง เราใช้ด้นเส้นพุ่งด้วยเส้นด้ายประดิษฐ์แล้วนำมามัดหมี่ตามลายที่พระองค์ฯพระราชทานให้ค่ะ โดยนำเส้นด้ายหรือไหมมาด้นเพื่อนำมามัดหมี่ให้เป็นลาย S เป็นเส้นพุ่ง นำมาย้อมสีตามชอบแล้วนำมาปั่นเข้าหลอดเพื่อทอให้เป็นผืนผ้า โครงการเป็นสินค้าโอทอป ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับงบการสนับสนุนโครงการเริ่มต้นค่ะ และต่อมาก็มีอบจ.สมุทรปราการให้งบประมาณสนับสนุนมาและนายกท้องถิ่น เทศบาลสมุทรปราการ”

ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการจัด งานสถาปนาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย อาทิ กลุ่มอาชีพทอผ้า เทศบาลบางเสาธง สมุทรปราการ / เครดิตตัดเย็บเสื้อผ้าในงาน โดย ห้องเสื้อ ปัตบ้านผม / ผ้าไหมโบราณ มาริต้า ซิ้ล  Maritasilk / แหล่งที่มาของผ้า : กลุ่มอาชีพปั้มเทียนผ้าย้อม บางน้ำผึ้งพระประแดง สมุทรปราการ