ทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน 10 ไร่กว่า สร้างวัด โรงพยาบาล รักษาดวงตา

 
ทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน 10 ไร่กว่า  สร้างวัด โรงพยาบาล  รักษาดวงตา

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 10.29 น.ณ วัดกุ่มพะยา จ.นครราชสีมา พระครูปัญญา วโรภาส เป็นเจ้าอาวาส พร้อมด้วยนายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ ประธานฝ่ายฆารวาสและประธานดำเนินงานจัดซื้อที่ดินจำนวน 10ไร่ 2งาน 88 ตารางวา และครอบครัวพร้อมด้วยพนักงานของบริษัทสุวรรณเกลียวทองกรุ๊ป และประชาชนในพื้นที่ วัดกุ่มพะยา ได้นำเงินทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้อที่ดิน “งวดสุดท้าย” เพื่อสร้างโรงพยาบาล รักษาดวงตา สร้างสถานที่ปฎิบัติธรรม ปลูกต้นไม้อีกจำนวนหนึ่งพันต้นเพื่อให้ร่มเย็น ถวายแด่วัดกุ่มพระยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวันครราชสีมา

โดยพิธีเริ่มเวลา 10.29 น.
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี “งวดสุดท้าย”จำนวนเงิน 713,774 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
      

 นายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ได้ตั้งปณิธานอยากซื้อที่ดิน เพื่อถวายเป็นสมบัติทางพระพุทธศาสนาและเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาไปยังภายภาคหน้า แต่ยังขาดจตุปัจจัย จึงบอกบุญกับคณะผู้มีจิตศรัทธและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธา จากทรัพย์น้อยร่วมกันเป็นทรัพย์มากพอที่จะซื้อที่ถวายพระพุทธศาสนา เหมือนสายน้ำแต่ละสายมารวมเป็นแม่น้ำสายใหญ่ฉันใดจตุปัจจัยที่เกิดจากการเลื่อมใสของศรัทธาเกิดเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ฉันนั้นเหมือนกัน จึงได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้นจนสำเร็จลุล่วงไปได้ดี 
อานิสงส์การซื้อที่ดินถวายวัด
1. จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป

2. ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ

3. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก

4. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์

5. ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ

6. ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล

7. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

8. มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า

9. จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก

10. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ

11. เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ