"ขวัญเรือน" สวมเสื้อ พปชร. ลงชิง ส.ส. เขต 1 สระแก้ว พร้อมทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง


"ขวัญเรือน" สวมเสื้อ พปชร. ลงชิง ส.ส. เขต 1 สระแก้ว พร้อมทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ขวัญเรือน เทียนทอง อดีตนายก อบจ.สระแก้ว พร้อมลงสมัคร ส.ส. เขต 1 สระแก้ว หมายเลข 4 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ไม่หวั่นปะทะ กฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว ว่าที่ผู้สมัครสังกัดพรรคเพื่อไทย และ สจ.เปิ้ล ดารุณี พูนประสิทธิ์ อดีตประธานสภา อบจ.สระแก้ว ว่าที่ผู้สมัครสังกัดพรรคภูมิใจไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว (อบจ.สระแก้ว) ซึ่งเป็นสถานที่ รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สระแก้ว แบบแบ่งเขตเป็นวันแรก โดยทางพรรคพลังประชารัฐ ได้เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 สระแก้ว "ขวัญเรือน เทียนทอง" อดีตนายก อบจ. สระแก้ว จับสลากได้หมายเลข 4 พร้อมสวมเสื้อ พปชร. สู้ศึกเลือกตั้ง ประกาศขอทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับ "ขวัญเรือน เทียนทอง" หญิงแกร่ง นักประสานสิบทิศ มารดา น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ และรมว.กระทรวงศึกษาธิการ และ นายฐานิสร์ เทียนทอง อดีต ส.ส.สระแก้ว 5 สมัย ที่สลับไปลงแข่งในสนามท้องถิ่นแทน "ขวัญเรือน" ที่ลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (อบจ.สระแก้ว) เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมมาเล่นการเมืองระดับประเทศในการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ 

โดยนายแม่ "ขวัญเรือน" สร้างผลงานเป็นที่รู้จักและยอมรับ สำหรับคนในพื้นที่สระแก้วเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารแหล่งน้ำ การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยเฉพาะเรื่องพืชสมุนไพร และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโครงสร้างพื้นฐาน 2.ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์สาธารณสุขและสังคม สุข
ภาวะที่น่าอยู่ 3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการและพหุวัฒนธรรม 5. ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6.ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ7. การพัฒนาระบบการบริหารราชการ
การเมืองการปกครอง โดยยืดหลักธรรมาภิบาล 

ผลงานที่ผ่านมานับได้ว่าเป็นที่ประจักษ์สำหรับคนในพื้นที่ ด้วยความที่เป็นผู้รู้ปัญหาของพื้นที่และมีความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวบ้านสระแก้วเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อคนสระแก้วมาโดยตลอด ดังนั้นศึกครั้งนี้ “นายแม่ขวัญเรือน เทียนทอง” จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเก็งที่จะกวาดคะแนนในสนาม สส. ได้ไม่ยาก!

ไม่มีความคิดเห็น