มูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)


มูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเพื่อนหญิง  ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)


มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิเพื่อนหญิง จับมือร่วมกับกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม และพันธมิตรภาคธุรกิจเป็นภาคีในการจัดงานวันสตรีสากล (International Women’s Day 2023) โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การเสริมสร้างพลังผู้หญิงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Women Empowerment and Sustainable Development) การสร้างความเท่าเทียม และ ยุติความรุนแรง (Gender Equality and Stop Violence) ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ลานควอเทียร์อเวนิว

 ในวันที่ 8 มีนาคม 2566  เวลา 10:00-20:00 น. ในการนี้มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ คุณอรธิรา  ภาคสุวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์  คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย 

พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ ได้แก่ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณแอนนา เสืองามเอี่ยม (Miss Universe Thailand 2022), คุณแอนชิลี สก๊อต-เคมมิส (Miss Universe Thailand 2021), คุณญดา นริลญา (เจ้าของรางวัล Thailand National Film Association 2021), การสาธิตสอนศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่า โดย พ.ต.อ.หญิง กัญญา แดนมะตา, ทพญ. กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ กรรมการและผู้ก่อตั้ง Ooca application ที่เป็น platform สำหรับปรึกษานักจิตวิทยาและจิตแพทย์แห่งแรกในไทย และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังของไทย นำโดย คุณพรีน รวิสรารัตน์ และ คุณที วง Jetset’er โดยมีพิธีกรมากความสามารถอย่างคุณนาขวัญ รายนานนท์ มาสร้างสีสันบนเวทีตลอดทั้งงาน

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับความรู้และความสนุกสนานจากนิทรรศการ SHE IS ME ในการสร้างแรงบันดาลใจจากพลังผู้หญิง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดการเลือกปฏิบัติ และสร้างความเท่าเทียม ยุติความรุนแรง เสริมสร้างพลังผู้หญิงเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ในสังคมไทย พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้หญิง ที่มูลนิธิรักษ์ไทย และ มูลนิธิเพื่อนหญิงร่วมสนับสนุน พัฒนา และเคียงข้าง สร้างสังคมเท่าเทียมมาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี 

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมยังได้เพลิดเพลินกับจับจ่ายซื้อของ และ ได้รับผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมในบูธอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น บูธจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แบรนด์กระเป๋าไทยชื่อดังอย่าง NaRaYa แบรนด์ชุดชั้นใน Wacoal  บริษัท ทิพยประกันภัย สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล ที่มูลนิธิฯได้ทำการสนับสนุนและช่วยเหลือ และอื่นๆอีกมากมาย พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปจากชุมชนและครอบครัวหญิงสาวชาวบ้านที่มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมเคียงข้าง ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผ้าเขียนเทียน ต.ป่ากลาง อ.ปัว / กลุ่มวิสาหกิจชมชน บ้านดอนมูล ต.คู่ใต้ อ.เมืองน่าน การทำใบไม้ยัดนุ่น / กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านกูยิ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่ง้อ จ.บุราธิวาส การเพ้นท์ผ้าบาติก ทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันรณรงค์การสร้างความเท่าเทียมและยุติความรุนแรง และร่วมสร้างตระหนักรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิสตรี รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในสังคม 

FOUNDATION PROFILE
มูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้การดำเนินงานที่เป็นสากลระดับโลก ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 เพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย) ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือผู้เปราะบาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการหลัก 5 ประการ คือ ส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิง (Women’s Empowerment), ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน (Children/Youth), สิ่งแวดล้อม (Environment), สุขภาพ (Health), บรรเทาสาธารณภัย (Emergency Response) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้สิทธิความเสมอภาค สามารถกำหนดอนาคตของตนเองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนยากจนและกลุ่มด้อยโอกาส โดยการวิเคราะห์แก่นแท้ของปัญหากำหนดและดำเนินการทางเลือกที่เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในงานพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดยเฉพาะงานในด้านการส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงเน้นพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพให้กับผู้หญิงบนดอยภาคเหนือ และผู้หญิงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ โครงการภายใต้การดูแล อาทิเช่น โครงการ She made it ผู้หญิงพลิกฟื้นเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชน เป็นการดึงศักยภาพและความสนใจเพื่อนำมาประกอบเป็นวิชาชีพเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้หญิงที่ถูกตีกรอบด้วยความเชื่อและทัศนคติทางวัฒนธรรม เช่น กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สูญเสียสามีที่เป็นผู้นำครอบครัวไปกับความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใต้หรือกลุ่มชาติพันธุ์ 

มูลนิธิเพื่อนหญิง เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2523 ภายใต้ชื่อ "กลุ่มเพื่อนหญิง" นำโดย คุณธนวดี ท่าจีน มีบทบาทในการพิทักษ์สิทธิและให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติความรุนแรงจากภัยคุกคามทางเพศการถูกข่มขู่คุกคามและเผยแพร่คลิปวิดีโอ การถูกทำร้ายโดยบุคคลในครอบครัวที่ส่งผลกระทบด้านร่างกาย จิตใจ สิทธิ เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิตตั้งครรภ์และไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบ/ท้องในวัยเรียน/ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ/การใช้แรงงานที่ผิดกฏหมายจากกระบวนการค้ามนุษย์ ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือถูกเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งเพศ/เชื้อชาติ/ศาสนา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้มีผลในเชิงโครงสร้าง ส่งเสริมความเข้าใจบริบทมิติหญิงชายในกระแสการพัฒนาของสังคมยุคใหม่/สร้างความเข้มแข็งใหกับเครือข่ายขบวนการต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อร่วมสร้าง ร่วมคิด ร่วมทำสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
ซึ่งในงานนี้ถือเป็นแคมเปญเปิดศักราชใหม่ในปีนี้ของทางมูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเพื่อนหญิงในด้านการพัฒนาความเท่าเทียมในสังคม ซึ่งจะเป็นธีมในการรณรงค์ไปตลอดทั้งปีไปตลอดจนถึงกิจกรรมในวันแม่ และวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ทั้งนี้ทางมูลนิธิจึงใคร่ขอความกรุณาจากประชาชนที่สนใจอยากเข้าร่วมสามารถติดตามข่าวสารได้ทางหน้าเว็ปไซต์หรือทางออฟฟิศเชียลสื่อออนไลน์ทุกช่องทางของทางมูลนิธิรักษ์ไทย 
Facebook; มูลนิธรักษ์ไทย Raks Thai Foundation        Website: https://www.raksthai.org/