อื่มบุญกับ เอพศิน-ฟิวส์กิติกร-ป๊อบพระสีวลี นำทีมหล่อพระพุทธรูปและพระสีวลี วัดบุปผาราม จ.น่าน

อื่มบุญกับ เอพศิน-ฟิวส์กิติกร-ป๊อบพระสีวลี นำทีมหล่อพระพุทธรูปและพระสีวลี วัดบุปผาราม จ.น่าน

อิ่มบุญกับ เอพศิน-ฟิวส์กิติกร-ป๊อบพระสีวลี นำทีมหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบารมี ปางเสวยวิมุตติสุข และพระสีวลีองค์ที่ 638 แห่งประเทศไทย ณ  วัดบุปผาราม ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน เมื่อวันศุกร์ – วันเสาร์ ที่ 24-25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ นำทีมโดยเอพศิน-ฟิวส์กิติกร-ป๊อบพระสีวลี-หน่อยสุธิษา องค์กรเพื่อการกุศล เผยแพร่กิจกรรม ปลูกฝังจริยธรรมศีลธรรม โดยมีคณะประธานต้นบุญ คุณปราโมทย์ -วิไล-ปวีณ-พิชญาณัฏฐ์ บุญจันทร์ พร้อม ครอบครัว บจก.อุ้มแบรนด์เนม  กลุ่มบ้านอุ้มเฮฮาพารวย คณะมูลนิธิพระสีวลีฯ ว่าที่ ร.ต.ศุภโชค ศักดิ์ไกวัล ทนายความ , น้องฟ้าใส ธิดานาคี ทูตวัฒนะธรรม 

โดยภายในงานดั่งกลาว ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน , ผู้นำองค์กรภาครัฐ โดย นายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี (อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง) ประธานมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ ได้กล่าวให้การต้อนรับ และนายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง ได้กล่าวเปิดงานพิธี หลักสำคัญ คือเรื่องของการเผยแพร่ ปลูกฝังจริยธรรม ศีลธรรม และพันธกิจที่องค์กร มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ มีพันธกิจ 8 ข้อ ดังนี้
1.โครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย 
2.โครงการจัดสร้างพระสีวลีสูง77เมตรวัดป่าม่วงมีชัยจังหวัดบึงกาฬ 
3.โครงการเพื่อเพื่อนพ้องน้องพี่แบ่งปันความสุข 
4.โครงการผ้าป่า919ปฏิบัติธรรมทั่วไทย 
5.โครงการเททองหล่อพระสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบารมี-ปางเสวยวิมุตติสุข 
6.โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์พระสีวลี 
7.โครงการจัดทำละครหาธรรม ช่อง MCOT HD30 
8.ร่วมกับองค์กรการกุศล ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มี.ค.2566 มีพิธีฉลองสมโภชแสดงธรรมแทศนา และจัด โรด์โชว์มินิคอนเสริ์ตศิลปินดาราสายบุญ ครั้งที่3 และการปลอมตัวประธานป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง เป็นขอทานสร้างความสนุกนานตามลำดับ ถัดจากนั้น วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 มีกล่าวเปิดงานพิธีภายในกิจกรรม คณะผู้นำประธานเจ้าภาพต้นบุญได้จุดเทียนชัยมงคล พร้อมผู้นำหมู่บ้านและข้าราชการทุกภาคส่วนโดย นายวุฒิไกร ดวงพิกุล ผู้ใหญ่บ้าน ได้ขอขอบคุณทางคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองผู้ว่า และหน่วยงานองค์กรภายรัฐ ที่เล็งเห็นความสำคัญในพิธีงานบุญมาเป็นเกียรติในงานพิธี  ถัดจากนั้น ได้นำเยาวชนที่ผ่านการฝึกฝน เพียง 4-5 วันก่อนวันงานพิธี เข้าสู่ศาสนพิธี ในการนอบน้อมบูชาพระรัตนตรัย มีพิธีการกล่าวขอขมากรรม อันเป็นการละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อม โดย อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง ผู้ชำนาญการอธิษฐานบารมี เด็กเยาวชนได้ร่วมอธิษฐานในการเจริญสรภัญญะพิธีอย่างตั้งใจ ถือเป็น 1 ใน ไฮไล พัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็งด้านจริยธรรมศีลธรรม อันดีงาน ถัดมาได้มีพิธีเปิดบุญเปิดบารมีประตูเงินประตูทอง โดยได้รับความเมตตา หลวงปู่ พระครูวิจิตรนันทคุณ เจ้าอาวาสอธิษฐานจิตเพื่อนำปัจจัยเป็นต้นบุญ ใส่ลงในย่ามพระสีวลีองค์ที่ 638 ถัดจากนั้นพระสงฆ์ได้เจริญมงคลพระคาถา คลื่นมหาชนต่างหลั่งไหลร่วมบุญกันอย่างเนืองแน่น พร้อมทั้งพิธีเททองหล่อพระที่สำคัญ ครั้งนี้ อาทิพระสีวลี พระพุทธรูป ที่สำคัญหัวใจ พระพุทธเจ้า หัวใจ พญานาคราชมุจรินทร์นาคราช 

เพื่อเป็นการแสดงถึงองค์ความรู้ การเล่าประวัติอนุพุทธสาวกพระสีวลี และความเป็นมาเป็นไปของพระพุทธอันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีเททองหล่อพระ มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน พิธีมอบทุนสมทบทุนแก่วัด งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาแก่ชุมชน และยังมีพิธีการเปิดบรรจุ อุฌาโลม ดวงตาที่3 และวัตถุธาตุมงคลต่างๆ ไว้ในใต้ฐานสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบารมี-ปางเสวยวิมุติสุข องค์ที่ 6 แห่งประเทศไทย  ถัดจากนั้นได้ลาของไหว้ ผู้คนอายุยืนหมื่นปีหมื่นๆๆ ปี, ได้ถ่ายภาพเป็นมงคล ที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี 
ข่าวกิจกรรมบุญ เพิ่มเติมได้ที่  FACEBOOK , YOUTU
BE : มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ หรือเวปไซด์ WWW.SRIWALEE.OR.TH หรือโทรสอบถามสายด่วน 0826361965

ไม่มีความคิดเห็น