วช. ร่วมมือ ม.หอการค้า เปิดห้องปฎิบัติการเทรดหุ้น จัดฝึกอบรมลงทุนหุ้น ซื้อ-ขายจริง

 วช. ร่วมมือ ม.หอการค้า เปิดห้องปฎิบัติการเทรดหุ้น จัดฝึกอบรมลงทุนหุ้น ซื้อ-ขายจริง  


 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้และทักษะด้านการลงทุน การใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน  “Finansia HERO”  
 2 กุมภาพันธ์ “วันนักประดิษฐ์” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยและการประดิษฐ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสนับสนุนผลงานสู่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยพร้อมก้าวสู่เวทีในระดับโลก การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” 
ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 24 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และยังเป็นเวทีสำคัญระดับชาติและนานาชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทย ในด้านการประดิษฐ์คิดค้นต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพออกสู่สายตาคนไทยและประชาคมโลก ในปีนี้มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 1,000 ผลงาน บนพื้นที่กว่า 17,000 ตารางเมตร 

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหนึ่งโครงการก็คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทักษะด้านการเงินและการลงทุน” จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการเทรดหุ้น  

ดร.นงนภัส แก้วพลอย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ด้วยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”  เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้หุ้นพร้อมซื้อขาย ผ่านแอปพลิเคชันเทรดหุ้น “Finansia HERO”   เพราะเรื่องของการเงินการลงทุนต้องติดตามนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อย่างเช่น การบริหารเงินของบุคคล เอามาพ่วงกับแอปพลิเคชันต่างๆ ทำให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น ในทุกๆ วัน เราสามารถใช้แอปฯ ธนาคารชำระค่าสินค้า เร็วขึ้นกว่าเดิมกว่าเดิม  
 
สำหรับแอปพลิเคชันทางด้านการลงทุน “Finansia HERO”   ที่เลือกมาเผยแพร่ในวันนี้ ในเชิงของการ “ให้เงินทำงานแทน”  เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับรางวัล  ตัวแอปพลิเคชันมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ด้วยการผสานโมเดลธุรกิจของเจ้าหน้าที่การตลาดแบบเดิม เช่น เจ้าหน้าที่การตลาดอำนวยความสะดวกในการแนะนำหุ้นและการส่งคำสั่งซื้อขาย ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบใหม่ ที่นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนและส่งคำสั่งได้ด้วยตนเอง
  
“นวัตกรรมการเงินไม่ได้มีที่สิ้นสุด เด็กรุ่นใหม่สามารถจุดประกายได้จากการเข้าร่วม อบรมแล้วปฏิบัติจริงครั้งนี้ ซึ่งสามารถสร้างเป้าหมายของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ การวางแผนและการตดสินใจด้านการเงินของธุรกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนเงินทุน การตัดสินใจลงทุน การจัดทำงบประมาณลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนการวิเคราะห์ทางการเงินนโยบายปันผล ต่อยอดไปเพื่อสร้างนักธุรกิจและผู้ประกอบการแนวหน้าของประเทศไทยได้” ดร.นงนภัส กล่าว 
     
ขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีความสนใจเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือ สามารถชมงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://inventorsdayregis.com