วันที16/2/66 หอประชุมรัฐสภาอภิปรายญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152

วันที16/2/66  หอประชุมรัฐสภา
อภิปรายญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 

นางสาววารีรัตน์ สิริธัญญ์สกุล ส.ส แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ
อภิปรายในประเด็น เรื่อง การศึกษาหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอให้มีการทบทวนพระราชบัญญัติการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ครอบคลุมทั้งระดับท้องถิ่น และภูมิภาค โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง โดยขอให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ มุ่งเน้นใน 3 ระดับ คือ ด้านวิชาชีพ (อาชีวะ) , มืออาชีพ และผู้ประกอบการ

 นางวารีรัตน์ แก้วเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18 พรรคเพื่อชาติ  โดยนางวารีรัตน์ ได้รับการเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ที่ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อชาติ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 

   พรรคเพื่อชาติ ฮาย ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช เป็นหัวหน้าพรรค เพิ่งมีการปรับคณะกรรมการบริหารพรรคเพิ่มสัดส่วนคนรุ่นใหม่เสริมทัพอย่างมากมาย 

ไม่มีความคิดเห็น