วช.พร้อมจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ๒๕๖๖” ยิ่งใหญ่ นำทัพนักประดิษฐ์ ไทย-นานาชาติประชันผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมกว่า ๑๐๐๐ ผลงาน ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นี้ ที่ไบเทค บางนา

วช.พร้อมจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ๒๕๖๖” ยิ่งใหญ่ นำทัพนักประดิษฐ์ ไทย-นานาชาติประชันผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมกว่า ๑๐๐๐ ผลงาน ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นี้ ที่ไบเทค บางนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เตรียมจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยการจัดงานจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อีเวนต์ ฮอลล์ ๑๐๐-๑๐๒ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จะจัดให้มีงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๖” ขึ้นปีที่ ๒๔ ภายในงานจัดให้มีการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้และสาธารณชน จากหน่วยงานต่างๆทั้งในและ ต่างประเทศกว่า ๑,๐๐๐ ผลงาน  อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ “ สืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ” โครงการ รถตรวจโรคติดเชื้อนิรภัยพระราชทานด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน ให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19 และ นิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

จัดแสดงโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Bangkok International Intellectual Property , Invention , Innovation and Technology Exposition [IPITEx]  จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากนักประดิษฐ์จากทั่วทุกมุมโลก จำนวน ๒๓ ประเทศ อาทิ แคนาดา  จีน โครเอเชีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย  ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ซูดาน ไต้หวัน อังกฤษ เวียดนาม อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   บินตรงมาร่วมแสดงผลงาน กว่า ๓๐๐ผลงาน THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD 2023 จัดแสดงผลงานนักประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชนรุ่นใหม่ ในระดับ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา จากทั่วประเทศ กว่า ๔๐๐ ผลงาน ที่รอกำลังใจจากผู้เข้าชมงาน ในการเติมพลังบวกสู่การเป็นนักประดิษฐ์มืออาชีพในอนาคต โครงการสร้างเสริมบทบาทเยาวชนไทย ในเวทีเอเปค  YOUTH IN CHARGE จัดให้แสดงผลงานเยาวชนที่นำเสนอผู้นำประเทศต่างๆ จากเวทีเอเปคที่ผ่านมา จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ โครงการ สิ่งประดิษฐ์เชิงสิ่งแวดล้อม และ สิ่งประดิษฐ์ SOFT POWER วัฒนธรรมท้องถิ่น

  ซึ่งทั้ง ๖ โครงการได้รับการยอมรับและชื่นชมเป็นอย่างมากจากตัวแทนแต่ละประเทศ และจะนำมาจัดแสดงผลงานสู่สายตาประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกภายในงาน อาทิ โครงการ Phenocov+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน สเปรย์ฉีดปากและลำคอ จากของเหลือทางการเกษตร ภาคเหนือเพื่อป้องกันไวรัส และมลภาวะ  โครงการ Food Prompt มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน แพลตฟอร์มชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหาร แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อผู้สูงอายุในโรงพยาบาล โครงการ Biozone จากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น ประดิษฐกรรมไทยในเวทีนานาชาติ Internationally outstanding Thai invention and innovation จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ฉายแสงอวดออร่าในงานประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ อาทิ นวัตกรรมหน้ากากผ้าอนามัยป้องกันไวรัส covid-19 เครื่องแช่เท้าและนวดเท้าตามศาสตร์แพทย์แผนจีน ทรายแมวจากมันสำปะหลังในประเทศไทยที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ชุดอุปกรณ์เสริมสมรรถภาพการบริหารข้อต่อหลังผ่าตัด รถกระเช้าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่องานบำรุงรักษาสายส่ง การสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลป์ศรัทธา ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนา on site - on line กิจกรรมเวิร์กช็อปที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้สนใจทั่วไปในหลากหลายมิติ กว่า ๗๐ หัวข้อ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน แต่อย่างใด ขอเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานและ จองสิทธิ์เข้าร่วมประชุม สัมมนา ในหัวข้อการประชุมที่จะจัดขึ้น ภายในงาน วันนักประดิษฐ์ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผ่านการลงทะเบียน ออนไลน์ ที่ https://inventorsdayregis.com  ได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น