สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสคณะเข้าเฝ้า

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสคณะเข้าเฝ้า

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.30น.ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานครให้ พันตรีประวีร์ จินดาวรรณ ประธานกองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคมและคณะเข้าเฝ้าและขอประทานพร เนื่องในโอกาสวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง ประสบแต่ความสุขตลอดไป

โดยมีรายนามบุคคลผู้เข้าเฝ้าฯ ดังต่อไปนี้ คือ 
  
พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย   
นายประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
นางสาว เชษฐ์สุภา ลออรัตน์ศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานและประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงและสหกรณ์     
นางสาว ขนิษฐ์นุช บรรยงค์ เลขานุการที่ปรึกษากองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคม 
นาย สมบัติ สายคำ คณะกรรมการกองทุนฯ
นางสาว กมลรัตน์ สุระมานะ 
นางจำเลียง เพชรนุ้ย กรรมการห้างหุ้นส่วน จำกัด คชนาค เซอร์วิส
พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ พร้อมคณะรู้สึกปลาบปลื้มใจ ที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯถือเป็นดิถีฤกษ์ดีมงคลชีวิตต้อนรับปีใหม่ 2566


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ