"เปิดโครงการตลาดบางนา มาร์เก็ต ภายใต้โดมที่สะดวก สบาย แห่งแรกในบางนา เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เป็นการส่งเสริม Street Food !!

"เปิดโครงการตลาดบางนา มาร์เก็ต ภายใต้โดมที่สะดวก สบาย แห่งแรกในบางนา เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เป็นการส่งเสริม Street Food !!

วันที่ 20 ธ.ค.2565 เวลา 10.00 น.ทีมผู้บริหาร บางนา มาร์เก็ต โดย บริษัท ธนพัฒนาทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณ ธนพัต ปิติวราธนกุล กรรมการผู้จัดการ คุณวรพงษ์ บุพศิริ ที่ปรึกษา ฯ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ที่ปรึกษาฯ คุณรวิษฎา สิงห์ครุธ ผู้จัดการตลาด คุณณัฐวดี สุขุมาลวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คุณประวีร เมตตาประสพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดและคุณสุวรรณา จันทร์ธา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงินได้ร่วมเปิดโครงการตลาดบางนา มาร์เก็ต ภายใต้โดมที่สะดวก สบาย แห่งแรกในบางนา 

ซึ่งมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย ธมฺมธโช) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย เจ้าคณะใหญ่หน.กลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายพีระศักดิ์ พอจิตประธานกรรมการวุฒิสภา คณะกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์และนันทนาการวุฒิสภา และอดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท (ประเทศไทย) จำกัด ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย ที่ปรึกษาผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ประธานบริษัท ซีเอสเอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาววสิตา เกษมโชคนิชกุล ประธานที่ปรึกษา บริษัท ละออ กรุ๊ป จำกัด นางสาวอนัญญา กรีฑาพล ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงาน พ.ต.อ.ประธาน นันทกอบกุล รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปาการ คณสุรวัศ จริยากรกุล   นายเจษฏา  น้ำทรง​ ผู้บริหาร.​CP all..รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติให้เกียรติร่วมพีธีฯและร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

สำหรับการเปิดโครงการตลาดบางนา มาร์เก็ต ภายใต้โดมที่สะดวก สบาย แห่งแรกในบางนาแห่งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ ผู้ประกอบการรายย่อย และเป็นการส่งเสริม Street Food และตอบสนองความต้องการในการบริโภค ของลูกค้าบริเวณโดยรอบ อาหารอร่อย ในราคาย่อมเยาว์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งพบปะสังสรรค์ของย่านบางนา

 โดยตลาดของเราเป็นการผสมผสาน ระหว่างไทย กับ ตะวันตก ตลาดบางนา มาร์เก็ตแห่งนี้ใช้เวลาเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2565 ซึ่งตลาดของเราเน้นในเรื่องของความสะอาด ประภทของร้านค้า คุณภาพของอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ไม่มีความคิดเห็น