พิธีทำบุญครบรอบ 66 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

พิธีทำบุญครบรอบ 66 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 -   โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี พร้อมทั้งได้จัดให้มีงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมี พระโสภณ ปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงสี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  
พร้อมด้วย นายปัญญา งานเลิศ สมาชิกวุฒิสภา และนางอมรารัตน์ธนัน นิสะโสกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ  พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน รวมถึงคณะครู ตลอดจนศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธามาร่วมในพิธีดังกล่าว

และได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาทางด้านการศึกษา , เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอมราวิทยาภูมิที่ผ่านมา