ผบก.น.4 เป็นประธานการประชุมเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สน.หัวหมาก

     ผบก.น.4 เป็นประธานการประชุมเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สน.หัวหมาก 
   เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.65เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สุระพรรณ นาทวรทัต ผบก.น.4 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู รอง ผบก.น.4 , พ.ต.อ.เศรษฐพันธ์ ศรีสาครผกก.สน.หัวหมาก พ.ต.ท.นพพร ศรีสุชาติ รอง ผกก.(สอบสวน) ,ผศ.ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา ประธานศูนย์ฯ , คุณน้ำค้าง พึ่งทอง ประธาน กต.ตร.สน.หัวหมาก /รองประธานศูนย์ฯและเป็นผู้ไกล่เกลี่ย และผู้ไกล่เกลี่ย ที่ขึ้นทะเบียน ได้ร่วมกันประชุม และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ประจำ สน.หัวหมาก เพื่อปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจ หัวหมาก ตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ประจำสถานีตำรวจสังกัด บชน.บก.น.1-9 จำนวน 18 สถานีตำรวจ นำร่อง และขยายสู่สถานีตำรวจทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะเป็นช่องทางการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือก สร้างความสมานฉันท์ ลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาล และเกิดสันติสุขในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น