ข่าวประกวดภาพถ่ายคลิปวีดีโอสยามอะเมซิ่งพาร์ค จับมือ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล จัดประกวดถ่ายคลิปวีดีโอ นำเสนอโครงการบางกอกเวิลด์ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP และศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

  

กติกาในการส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด
เพื่อให้การประกวดถ่ายคลิปวีดีโอ โครงการบางกอกเวิลด์ โซนขยายของสยามอะเมซิ่งพาร์ค  เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่ดีทั้งในด้านของมุมมอง และแนวความคิด คณะกรรมการจัดงานประกวดจึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1.ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดต้องเป็นช่างภาพสื่อมวลชน ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
2.คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) หรือ Drone
3.คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด จะต้องนำเสนอเรื่องราวที่สื่อถึงความเป็นบางกอกเวิลด์อย่างชัดเจนและเชิญชวนให้อยากมาเที่ยวชม
4.ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเข้ามาถ่ายภาพ ณ โครงการบางกอกเวิลด์ สยามอะเมซิ่งพาร์ค ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ลงทะเบียน  เวลา 10.00-12.00 น.  มีบริการอาหารกลางวัน
5.คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็น File MP4 ความยาว 2 นาที และส่งลิงค์คลิปวิดีโอมาที่อีเมล event.siamamazingpark@gmail.com  ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 2565 เท่านั้น   
6.วันที่ 15 ธ.ค. 2565 คณะกรรมการตัดสินและประกาศผลเวลา 18.00 น. ทาง www.siamamzingpark.com 
7.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
รางวัลรางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท  บัตรสยามอะเมซิ่งพาร์ค 5 ใบ   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด  5,000  บาท บัตรสยามอะเมซิ่งพาร์ค 5 ใบ                                                                         
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด  3,000  บาท   บัตรสยามอะเมซิ่งพาร์ค 5 ใบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด  2,000  บาท บัตรสยามอะเมซิ่งพาร์ค 5 ใบ
รางวัลชมเชย 5  รางวัลๆ  1,000  บาท  และบัตรสยามอะเมซิ่งพาร์ค รางวัลละ 3 ใบ                                                                                 
สามารถติดต่อสอบถามการสมัครประกวดถ่ายคลิปวิดีโอได้ที่ : สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล   
 email : dmpanews@gmail.comหรือ คุณสัญญา  อรุณภา  083-06-94516 และคุณภควรรณ  คชหาญ 099-33-64440
หรือ สยามอะเมซิ่งพาร์ค  คุณพรศรี  จันทรขัมมา 090-88-01070 email : pornsri.c@siamamazingpark.com
และคุณวิลาวัณย์  จรูญรัตนกุล 090-97-26354 email : wilawan.j@siamamazingpark.com                                                                                                                                                        

ไม่มีความคิดเห็น