พล.ต.อานนท์ เพชรคำ พร้อมคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทภ.4

     พล.ต.อานนท์ เพชรคำ พร้อมคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทภ.4 

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.65 พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน , พ.อ.วุฒิศักดิ์  กุลภักดี รอง หน.คณะฯ และ พ.อ.สุรสิทธิ์  จักรวาลมณฑล ที่ปรึกษาคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทภ.4 เวลา 08.30 - 11.30 น. ตรวจเยี่ยม มทบ.42

 โดยมี พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รอง มทบ.42 รักษาราชการแทน ผบ.มทบ.42 ให้การต้อนรับ  ในโอกาสนี้ นาย มาหะมะพีสกรี  วาแม ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภ้ย เขต 12 สงขลา และคณะได้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้ตรวจสภาพความพร้อม ด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์หน่วย มทบ.42 จว.สงขลาต่อมาเวลา 13.30 - 16.00 น. ตรวจเยี่ยมหน่วย มทบ 46 จว.ปัตตานี 

โดยมี พล.ต.ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง ผบ.มทบ.46ให้การต้อนรับและได้ร่วมประชุมกับ ปภ.จว.ปัตตานี,.พร้อมทั้งได้ตรวจสภาพความ ด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ หน่วย มทบ.46 จว.ปัตตานี 


  เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านบรรเทาสาธารณภัยขอหน่วย การใช้ยุทโธปกรณ์คุ้มค่าและบูรณการร่วมกันทุกภาคส่วน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก